آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارگزارش بازار امروز 28 تیر

گزارش بازار امروز 28 تیر

۲۸ تیر ۱۴۰۰ ۰۹:۴۸

نماي پاياني بورس امروز  شاخص کل با افزایش هشت هزار واحدي همراه شد.

افزایش هشت هزار و ۴۱۹واحدي شاخص کل (۰.۶۵درصد) آن را در ارتفاع يک ميليون و ۳۱۱هزار واحدي قرار داد.
شاخص‌ هم وزن ۰.۶۸درصد افزایش داشت.
حدود ۷۵ميليارد تومان تغيير خالص مالکيت افراد حقوقي به حقيقي
افزایش بيش از سه درصد ۱۳۷نماد و کاهش بيش از سه درصد ۹۰نماد
ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس به حدود ۶هزار و ۷۵ميليارد تومان رسيد.


در بورس امروز حقيقي‌ها حدود ۷۵ميليارد تومان وارد بازار سهم کردند. ارزش کل معاملات خرد پنج هزار و ۶۰ميليارد تومان بود، افراد حقيقي ۸۴درصد يعني چهار هزار و ۲۴۰ميليارد تومان سهم خريدند و مازاد خريدشان يک درصد از کل معاملات شد.

سه نماد صباح، وصندوق و شستا لقب بيشترين افزايش سهم حقيقي را به خود اختصاص دادند، توجه حقوقي‌ها نيز بيشتر به برکت، پاکشو و ثبهساز معطوف بود.

مالکيت حقيقي در ترکيب سهامداري حق تقدم سرمايه‌گذاري صبا تامين حدود ۳۰ميليارد تومان افزايش يافت و از سوي ديگر سهمداران حقوقي گروه دارويي برکت با برتري حدود ۲۰ميليارد توماني ابتکار عمل را در دست گرفتند.

امروز افزايش سهم حقيقي‌ها در ۷۶نماد و افزايش سهم حقوقي‌ها در ۷۸نماد به بيش از يک ميليارد تومان رسيد که جمع تغيير مالکيت دسته اول ۳۴۰ميليارد تومان و تغيير مالکيت دسته دوم ۲۵۰ميليارد تومان بود.

بيشترين ورود پول حقيقي به بورس و فرابورس در سه گروه «سرمايه‌گذاري‌ها»، «شرکت‌هاي چندرشته‌اي صنعتي» و «محصولات غذايي و آشاميدني» رقم خورد در حالي که برآيند معاملات گروه‌هاي «سيمان، آهک و گچ» و «فلزات اساسي»به نفع حقوقي‌ها تمام شد.


نقشه بازار

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۷۲+۰.۲۸٪

PP۱۴۴۱+۱.۹۸٪

PEسنگین۹۷۵+۲.۸۵٪

PE سبک۱۳۱۶+۹.۱۲٪

PE خطی۱۲۳۱+۲.۰۷٪

اوره گرانوله۳۷۹+۲.۱۶٪

اوره پریل۳۸۵+۱.۵۸٪

متانول۲۸۵+۳.۶۴٪

اتیلن گلایکل۷۴۱+۱.۳۷٪