آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارقیمت محصولات پتروشیمی این هفته اعلام نمیشود!

قیمت محصولات پتروشیمی این هفته اعلام نمیشود!

۵ مرداد ۱۴۰۰ ۰۴:۲۱

 با توجه به عدم اعلام قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی در هفته جاری، قیمت‌های هفته قبل مبنا قرار خواهد گرفت.

 (سنا) اعلام کرد : بر اساس اعلام دفتر توسعه صنایع تکمیلی، در پی اعلام تعطیلی ستاد ملی کرونا، اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی برای عرضه در بورس در هفته جاری (هفته منتهی به ۷ مرداد ۱۴۰۰) توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی انجام نخواهد شد و قیمت‌های هفته گذشته مبنا قرار خواهد گرفت!

با توجه به این خبر میتوانید در ساید بار سمت چپ سایت لیست قیمت های محصولات پتروشیمی را مشاهده نمایید.

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۷۲+۰.۲۸٪

PP۱۴۴۱+۱.۹۸٪

PEسنگین۹۷۵+۲.۸۵٪

PE سبک۱۳۱۶+۹.۱۲٪

PE خطی۱۲۳۱+۲.۰۷٪

اوره گرانوله۳۷۹+۲.۱۶٪

اوره پریل۳۸۵+۱.۵۸٪

متانول۲۸۵+۳.۶۴٪

اتیلن گلایکل۷۴۱+۱.۳۷٪