آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخباراطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی تلیسه

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی تلیسه

۵ مرداد ۱۴۰۰ ۰۴:۴۷

تحلیل سهم تلیسهاطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1400/03/31


دوره منتهی به 31 خرداد 1400: 
شرکت دامداری تلیسه نمونه در دوره 3 ماهه منتهی به تاریخ 31 خرداد ماه 1400 به ازای هر سهم 37 ریال سود محقق کرده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل (236.36%) افزایش داشته است.

سایر تغییرات موثر دوره نسبت به مدت مشابه سال گذشته: 
سود خالص: 18.7 میلیارد تومان که 244.8% افزایش داشته است.
سود ناخالص: 17.8 میلیارد تومان که 245.56% افزایش داشته است.
سود عملیاتی: 14.5 میلیارد تومان که 334.54% افزایش داشته است.
درآمدهای عملیاتی: 75.6 میلیارد تومان که 83.49% افزایش داشته است.
هزینه های مالی: 120.1 میلیون تومان که 27.74% کاهش داشته است.
سرمایه: 499.4 میلیارد تومان که بدون تغییر بوده است.


 نسبت های مالی دوره: 
نسبت پوشش بهره: 120.36
نسبت حاشیه سود خالص: 24.75%
نسبت حاشیه سود ناخالص: 23.49%
نسبت حاشیه سود عملیاتی: 19.11%
تعداد سهام شرکت: 4,993,940,000
سود هر سهم محاسبه شده (ریال): 37.48
نسبت P/E قیمت به سود هر سهم: 88.22
نسبت P/E گروه: 26.65
نسبت P/S قیمت به فروش: 21.55


 تابلو معاملاتی نماد در TSETMC: 

قیمت پایانی (ریال): 3264 (0.9%)
آخرین قیمت (ریال): 3240 (0.15%)
حجم معاملات: 12,354,479
حجم مبنا: 4,595,589
میانگین حجم ماه: 16,673,830

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۷۲+۰.۲۸٪

PP۱۴۴۱+۱.۹۸٪

PEسنگین۹۷۵+۲.۸۵٪

PE سبک۱۳۱۶+۹.۱۲٪

PE خطی۱۲۳۱+۲.۰۷٪

اوره گرانوله۳۷۹+۲.۱۶٪

اوره پریل۳۸۵+۱.۵۸٪

متانول۲۸۵+۳.۶۴٪

اتیلن گلایکل۷۴۱+۱.۳۷٪