آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارگزارش بازار امروز 10 مرداد

گزارش بازار امروز 10 مرداد

۱۰ مرداد ۱۴۰۰ ۰۹:۰۱

نماي پاياني بورس امروز  شاخص کل با افزايش هشت هزار واحدي همراه شد

افزايش هشت هزار و ۷۸۷واحدي شاخص کل (۰.۷درصد) آن را در ارتفاع يک ميليون و ۳۶۰هزار واحدي قرار داد.
شاخص‌ هم وزن بيش از ۰.۳درصد افزايش داشت.
ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس به حدود ۶هزار ميليارد تومان رسيد.
بيش از ۴۵ميليارد تومان تغيير خالص مالکيت افراد حقوقي به حقيقي
افزايش بيش از سه درصد ۱۳۴نماد و افت بيش از سه درصد ۱۵۸نماد

 


در بورس امروز حقيقي‌ها حدود ۴۵ميليارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد ۶هزار و ۱۰ميليارد تومان بود، افراد حقيقي ۸۳درصد يعني چهار هزار و ۹۶۰ميليارد تومان سهام خريدند و مازاد خريدشان يک درصد از کل معاملات شد.

بيشترين ورود پول حقيقي به بورس و فرابورس در سه گروه «استخراج کانه‌هاي فلزي»، «حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات» و «اطلاعات و ارتباطات» رقم خورد در حالي که برآيند معاملات گروه‌هاي «بانک‌ها و موسسات اعتباري» و «فرآورده‌هاي نفتي» به نفع حقوقي‌ها تمام شد.

سه نماد کدماح، حتايد و شاراک لقب بيشترين رشد سهام حقيقي را به خود اختصاص دادند، توجه حقوقي‌ها نيز بيشتر به فملي، وتجارت و ومعادن معطوف بود.

مالکيت حقيقي در ترکيب سهامداري حق تقدم معدني دماوند حدود ۹۰ميليارد تومان رشد يافت و از سوي ديگر سهامداران حقوقي ملي صنايع مس ايران با برتري حدود ۳۰ميليارد توماني ابتکار عمل را در دست گرفتند.

امروز رشد سهام حقيقي‌ها در ۷۶نماد و رشد سهام حقوقي‌ها در ۱۰۵نماد به بيش از يک ميليارد تومان رسيد که جمع تغيير مالکيت دسته اول ۵۲۰ميليارد تومان و تغيير مالکيت دسته دوم ۴۵۰ميليارد تومان بود.


نقشه بازار امروز

 

نقشه بازار امروز

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۷۲+۰.۲۸٪

PP۱۴۴۱+۱.۹۸٪

PEسنگین۹۷۵+۲.۸۵٪

PE سبک۱۳۱۶+۹.۱۲٪

PE خطی۱۲۳۱+۲.۰۷٪

اوره گرانوله۳۷۹+۲.۱۶٪

اوره پریل۳۸۵+۱.۵۸٪

متانول۲۸۵+۳.۶۴٪

اتیلن گلایکل۷۴۱+۱.۳۷٪