آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارگزارش بازار امروز 14 مرداد

گزارش بازار امروز 14 مرداد

۱۳ مرداد ۱۴۰۰ ۰۹:۳۰

📌نماي پاياني بورس امروز/ شاخص کل با رشد ۳۰ هزار واحدي همراه شد

رشد ۳۰ هزار و ۴۱۵واحدي شاخص کل (۲.۲درصد) آن را در ارتفاع يک ميليون و ۴۰۶هزار واحدي قرار داد.
شاخص‌ هم وزن ۰.۶درصد رشد کرد.
ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس به هفت هزار و ۶۴۰ميليارد تومان رسيد.
حدود ۴۰ ميليارد تومان تغيير خالص مالکيت افراد حقوقي به حقيقي
رشد بيش از سه درصد ۱۶۹نماد و افت بيش از سه درصد ۱۲۶نماد 

 


 

در بورس امروز حقيقي‌ها حدود ۴۰ميليارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد هفت هزار و ۶۹۰ميليارد تومان بود، افراد حقيقي ۷۷درصد يعني پنج هزار و ۹۶۰ميليارد تومان سهام خريدند و مازاد خريدشان يک درصد از کل معاملات شد.

بيشترين ورود پول حقيقي به بورس و فرابورس در سه گروه «محصولات شيميايي»، «شرکت‌هاي چندرشته‌اي صنعتي» و «عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم» رقم خورد در حالي که برآيند معاملات گروه‌هاي «بانک‌ها و موسسات اعتباري» و «فرآورده‌هاي نفتي»به نفع حقوقي‌ها تمام شد.

سه نماد تاپيکو، وغدير و فارس لقب بيشترين رشد سهام حقيقي را به خود اختصاص دادند، توجه حقوقي‌ها نيز بيشتر به شگويا، وتجارت و ونوين معطوف بود.

مالکيت حقيقي در ترکيب سهامداري سرمايه‌گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين حدود ۵۵ميليارد تومان رشد يافت و از سوي ديگر سهامداران حقوقي پتروشيمي تندگويان با برتري حدود ۲۰ميليارد توماني ابتکار عمل را در دست گرفتند.

امروز رشد سهام حقيقي‌ها در ۷۶نماد و رشد سهام حقوقي‌ها در ۱۱۶نماد به بيش از يک ميليارد تومان رسيد که جمع تغيير مالکيت دسته اول ۵۵۰ميليارد تومان و تغيير مالکيت دسته دوم ۴۹۰ميليارد تومان بود.


نقشه بازار امروز

نقشه بازار

 

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۷۲+۰.۲۸٪

PP۱۴۴۱+۱.۹۸٪

PEسنگین۹۷۵+۲.۸۵٪

PE سبک۱۳۱۶+۹.۱۲٪

PE خطی۱۲۳۱+۲.۰۷٪

اوره گرانوله۳۷۹+۲.۱۶٪

اوره پریل۳۸۵+۱.۵۸٪

متانول۲۸۵+۳.۶۴٪

اتیلن گلایکل۷۴۱+۱.۳۷٪