آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارگزارش بازار امروز 17 مرداد

گزارش بازار امروز 17 مرداد

۱۷ مرداد ۱۴۰۰ ۰۹:۰۳

در ساعت ۹ و ۴۰ دقيقه، جمع صف‌هاي خريد حدود ۸۹۵ميليارد تومان و ارزش کل صف‌هاي فروش هزار و ۱۰ميليارد تومان بوده است، بدين ترتيب خالص سفارشات فروشي که در سيستم معاملات ثبت شده به حدود ۱۱۰ميليارد تومان رسيد.

تا اين ساعت بيشترين عرضه در صفوف فروش تپکو، غدام و ثالوند به چشم مي‌خورد به طوري که فقط براي سهام توليد تجهيزات سنگين هپکو حدود ۱۶۰ميليارد تومان سفارش فروش وجود دارد. بيشترين تقاضا نيز در صفوف خريد سپيد، وهامون و کالا در نوبت انتظار است.

ارزش ۱۰صف خريد برتر بورس و فرابورس در مجموع ۷۲۵ميليارد تومان (۸۱درصد کل) و ۱۰صف فروش برتر ۵۶۰ميليارد تومان (۵۶درصد کل) مي‌شود، همچنين حجم صف‌هاي خريد در ۱۵نماد و حجم صف‌هاي فروش در ۲۹نماد بيش از ۱۰ميليارد تومان بوده است؛ گفتني است حجم صف سرمايه‌گذاري هامون صبا( وهامون) به ۱۱.۴درصد کل تعداد سهام آن رسيد.

«ماشين‌آلات و تجهيزات» کم اقبال‌ترين صنعت امروز با خالص سفارش فروش ۱۶۵ميليارد تومان است و پس از آن گروه«انبوه‌سازي، املاک و مستغلات» قرار دارد که برآيند سفارشات فروش آن حدود ۱۵۵ميليارد تومان مي‌شود، از سويي ديگر گروه «زراعت و خدمات وابسته» با تقاضاي خريد ۴۰۰ميليارد توماني همراه است.

اين جدول حدود ۵۳درصد از هزار و ۹۰۵ميليارد توماني که در صف خريد يا فروش قرار گرفته‌اند را تشکيل مي‌دهد. در مجموع هزار و ۴۴۵ميليارد تومان سهام خريد و فروش شده که نسبت صف‌ها به آن ۱۳۲درصد است و با فرض معامله کامل صف‌ها ارزش معاملات به سه هزار و ۳۴۵ميليارد تومان خواهد رسيد.


نماي بورس امروز در پايان نيمه اول معاملات/ شاخص کل بيش از هفت هزار واحد افزايش يافت

افزايش هفت هزار و ۲۰۶واحدي (۰.۵درصد) شاخص کل آن را در ارتفاع يک ميليون و ۴۱۴هزار واحدي قرار داد.
شاخص‌ هم وزن با افزايش ۰.۸درصدي مواجه شد.
ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس نيز به سه هزار و ۱۶۰ميليارد رسيد.
حدود ۸۵ميليارد تومان تغيير خالص مالکيت حقيقي به حقوقي
افزايش بيش از سه درصد ۱۵۴نماد و افت بيش از سه درصد ۹۰نماد     


نقشه بازار امروز


17 مرداد

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۷۲+۰.۲۸٪

PP۱۴۴۱+۱.۹۸٪

PEسنگین۹۷۵+۲.۸۵٪

PE سبک۱۳۱۶+۹.۱۲٪

PE خطی۱۲۳۱+۲.۰۷٪

اوره گرانوله۳۷۹+۲.۱۶٪

اوره پریل۳۸۵+۱.۵۸٪

متانول۲۸۵+۳.۶۴٪

اتیلن گلایکل۷۴۱+۱.۳۷٪