آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارگزارش منتهی به 31 تیر بانک دی

گزارش منتهی به 31 تیر بانک دی

۲۰ مرداد ۱۴۰۰ ۰۴:۴۱


گزارش فعاليت ماهانه دوره 1 ماهه منتهي به 1400/04/31


 دوره 1 ماهه منتهي به 31 تير ماه 1400:


بانک دي در دوره يک ماهه منتهي به 31 تير ماه 1400، مبلغ 260.3 ميليارد تومان از محل سود تسهيلات خود درآمد داشته و مبلغ 510.9 ميليارد تومان سود سپرده پرداخت نموده است.
بانک در اين دوره تراز منفي 250.7 ميليارد تومان (49.06-%) را ثبت کرده است.
بانک نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 3.08% رشد تراز داشته است.

از ابتداي سال مالي تا تاريخ 31 تير ماه 1400:
بانک دي در اين دوره مبلغ 920.6 ميليارد تومان از محل سود تسهيلات خود درآمد داشته و مبلغ 1,861.7 ميليارد تومان به عنوان سود سپرده پرداخت نموده است.
بانک از ابتداي سال مالي تا پايان تير ماه 1400 تراز منفي 941.1 ميليارد تومان (50.55-%) را ثبت کرده است.
تراز بانک نسبت به مدت مشابه سال قبل 26.89% رشد يافته است.

 

تعليق نماد شرکت بانک دي

 تعليق نماد معاملاتي ناشر به استناد ماده 19 مکرر 1/ 12 مکرر 4 دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات

به استناد به اطلاع مي‌رساند، با توجه به عدم افشاي بموقع اطلاعات با اهميت موضوع ماده 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان طي نامه شماره مورخ از ناشر درخواست شد علت تاخير در انتشار اطلاعات با اهميت را تشريح نمايد (پيوست 1). لذا به منظور بررسي علت عدم افشاي بموقع اطلاعات با اهميت نماد معاملاتي حداکثر تا تاريخ تعليق مي گردد. به منظور بررسي وضعيت شفافيت اطلاعاتي ناشر ، نماد معاملاتي حداکثر تا تاريخ 1400/05/17 تعليق مي گردد.

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۷۲+۰.۲۸٪

PP۱۴۴۱+۱.۹۸٪

PEسنگین۹۷۵+۲.۸۵٪

PE سبک۱۳۱۶+۹.۱۲٪

PE خطی۱۲۳۱+۲.۰۷٪

اوره گرانوله۳۷۹+۲.۱۶٪

اوره پریل۳۸۵+۱.۵۸٪

متانول۲۸۵+۳.۶۴٪

اتیلن گلایکل۷۴۱+۱.۳۷٪