محمدرضا معتمد در ادامه افزود: تازه‌ترین رخداد مربوط به حوزه کرادفاندینگ در کشور، دریافت مجوز فعالیت تامین مالی جمعی توسط سه شرکت است. همچنین دو شرکت دیگر نیز در حال تکمیل سکوی خود برای دریافت مجوز فعالیت هستند. وی ادامه داد: شرکت‌های گروه پیشگامان کارآفرینی کارن، گروه نوآوری مالی پارس ‌و سامانه‌نگار آتنا به تازگی موفق به اخذ مجوز فعالیت از کارگروه ارزیابی تامین مالی جمعی شدند. این سه شرکت برای اولین بار مجوز تامین مالی جمعی بر پایه مدل مشارکت را دریافت کردند.

به گفته معتمد این شرکت‌ها که پیش از این به‌عنوان عاملیت ‌تامین مالی جمعی، موفق به دریافت موافقت اصولی شده بودند، توانستند پس از تکمیل رویه‌های فنی و اجرایی لازم، مجوز فعالیتشان را از کارگروه ارزیابی تامین مالی جمعی اخذ کنند و در ادامه نیز از طریق سکوهایی که ایجاد کرده‌اند، تامین مالی پروژه‌های حوزه فعالیت خود را بر عهده می‌گیرند. رئیس کارگروه تامین مالی جمعی توضیح داد: این شرکت‌ها به‌عنوان عامل تامین مالی جمعی می‌توانند طرح‌هایی بر پایه مدل مشارکت ایجاد کنند و اگر تامین مالی جمعی آنها با موفقیت انجام شود، فرابورس ایران برای تامین‌کنندگان، گواهی شراکت صادر می‌کند.