آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارافزایش ۱۹هزار واحدي شاخص

افزایش ۱۹هزار واحدي شاخص

۲۴ مرداد ۱۴۰۰ ۱۰:۵۵

نماي پاياني بورس امروز  شاخص کل با افزایش ۱۹هزار واحدي همراه شد

افزایش ۱۹هزار و ۱۹۷واحدي شاخص کل (۱.۳درصد) آن را در ارتفاع يک ميليون و ۵۰۰هزار واحدي قرار داد.
شاخص‌ هم وزن ۱.۳۳درصد افزایش کرد.
حدود ۸۰ميليارد تومان تغيير خالص مالکيت افراد حقيقي به حقوقي
افزایش بيش از سه درصد ۱۸۰نماد و افت بيش از سه درصد ۴۴نماد
ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس به حدود ۶هزار و ۸۹۰ميليارد تومان رسيد.


حقوقي‌ها امروز حدود ۸۰ميليارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد هفت هزار و ۳۳۰ميليارد تومان بود، اشخاص حقوقي ۱۹درصد يعني هزار و ۳۶۰ميليارد تومان سهام خريدند و مازاد خريدشان يک درصد از کل معاملات شد.

بيشترين تزريق پول حقوقي به بورس و فرابورس در سه گروه «فلزات اساسي»، «بانک‌ها و موسسات اعتباري» و «خودرو و ساخت قطعات» رقم خورد در حالي که برآيند معاملات گروه‌‌هاي «فرآورده‌هاي نفتي» و  «محصولات شيميايي» به نفع حقيقي‌ها تمام شد.

مالکيت حقوقي در ترکيب سهامداري فولاد مبارکه اصفهان حدود ۳۰ميليارد تومان افزايش يافت و از سوي ديگر سهامداران حقيقي پالايش نفت اصفهان با برتري حدود ۶۵ميليارد توماني ابتکار عمل را در دست گرفتند.

امروز افزايش سهام حقيقي‌ها در ۹۰نماد و افزايش سهام حقوقي‌ها در ۱۰۷نماد به بيش از يک ميليارد تومان رسيد که جمع تغيير مالکيت دسته اول ۳۹۰ميليارد تومان و تغيير مالکيت دسته دوم ۴۶۰ميليارد تومان بود.

سه نماد فولاد، خودرو و فملي لقب بيشترين افزايش سهام حقوقي را به خود اختصاص دادند، توجه حقيقي‌ها نيز بيشتر به شتران، شاراک و نوري معطوف بود.


نقشه بازار امروز

نقشه بازار امروز 24 مرداد

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۷۲+۰.۲۸٪

PP۱۴۴۱+۱.۹۸٪

PEسنگین۹۷۵+۲.۸۵٪

PE سبک۱۳۱۶+۹.۱۲٪

PE خطی۱۲۳۱+۲.۰۷٪

اوره گرانوله۳۷۹+۲.۱۶٪

اوره پریل۳۸۵+۱.۵۸٪

متانول۲۸۵+۳.۶۴٪

اتیلن گلایکل۷۴۱+۱.۳۷٪