آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارقانون جديد حجم مبنا در بازار پايه فرابورس

قانون جديد حجم مبنا در بازار پايه فرابورس

۲۴ مرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۳۶

قانون جديد حجم مبنا در بازار پايه فرابورس

 

حداکثر حجم مبنا در بازار پايه فرابورس ايران از نخستين سه‌شنبه شهريور ماه تغيير مي‌کند.

براساس مصوبه هيات مديره شرکت فرابورس ايران، حداکثر حجم مبنا از روز سه‌شنبه دوم شهريور ماه ۱۴۰۰ در نمادهاي مندرج در بازار پايه فرابورس معادل «نيم درصد سرمايه پايه شرکت» لحاظ خواهد شد.

براساس اين اطلاعيه، ساير رويه ‎هاي محاسباتي مرتبط با حجم مبنا که در اين اطلاعيه به آن اشاره نشده است، همانند گذشته به قوت خود باقي خواهد ماند.

بنابر اطلاعيه شرکت فرابورس ايران، حداکثر حجم مبنا از روز سه‌شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ براي نمادهاي بازار پايه فرابورس معادل نيم‌درصد سرمايه پايه شرکت خواهد بود.

حجم مبنا تغییر یافت

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۷۲+۰.۲۸٪

PP۱۴۴۱+۱.۹۸٪

PEسنگین۹۷۵+۲.۸۵٪

PE سبک۱۳۱۶+۹.۱۲٪

PE خطی۱۲۳۱+۲.۰۷٪

اوره گرانوله۳۷۹+۲.۱۶٪

اوره پریل۳۸۵+۱.۵۸٪

متانول۲۸۵+۳.۶۴٪

اتیلن گلایکل۷۴۱+۱.۳۷٪