آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارگزارش امروز بازار

گزارش امروز بازار

۲ شهریور ۱۴۰۰ ۰۸:۴۳

نماي پاياني بورس امروز| شاخص کل با افزایش ۲۷هزار واحدي همراه شد

افزایش ۲۷هزار و ۵۵۱واحدي شاخص کل (۱.۸درصد) آن را در ارتفاع يک ميليون و ۵۴۳هزار واحدي قرار داد.
شاخص‌ هم وزن ۲.۵درصد افزایش داشت.
ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس به بيش از ۹هزار و ۵۹۵ميليارد تومان رسيد.
حدود ۲۷۵ميليارد تومان تغيير خالص مالکيت افراد حقوقي به حقيقي
افزایش بيش از سه درصد ۳۶۳نماد و افت بيش از سه درصد ۳۴نماد

 
در بورس امروز حقيقي‌ها حدود ۲۷۵ميليارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد ۹هزار و ۵۹۰ميليارد تومان بود، افراد حقيقي ۸۳درصد يعني هفت هزار و ۹۴۰ميليارد تومان سهام خريدند و مازاد خريدشان سه درصد از کل معاملات شد.

بيشترين ورود پول حقيقي به بورس و فرابورس در سه گروه «زراعت و خدمات وابسته»، «فلزات اساسي» و «بانک‌ها و موسسات اعتباري» رقم خورد در حالي که برآيند معاملات گروه‌هاي «سيمان، آهک و گچ» و «فرآورده‌هاي نفتي»به نفع حقوقي‌ها تمام شد.

سه نماد وبملت، سپيد و ذوب لقب بيشترين افزايش سهام حقيقي را به خود اختصاص دادند، توجه حقوقي‌ها نيز بيشتر به فولاد، شپنا و ميدکو معطوف بود.

مالکيت حقيقي در ترکيب سهامداري بانک ملت حدود ۶۰ميليارد تومان افزايش يافت و از سوي ديگر سهامداران حقوقي فولاد مبارکه اصفهان با برتري حدود ۳۵ميليارد توماني ابتکار عمل را در دست گرفتند.

امروز افزايش سهام حقيقي‌ها در ۱۴۹نماد و افزايش سهام حقوقي‌ها در ۹۰نماد به بيش از يک ميليارد تومان رسيد که جمع تغيير مالکيت دسته اول ۷۳۰ميليارد تومان و تغيير مالکيت دسته دوم ۴۸۰ميليارد تومان بود.


نقشه بازار امروز

نقشه بازار امروز

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۷۲+۰.۲۸٪

PP۱۴۴۱+۱.۹۸٪

PEسنگین۹۷۵+۲.۸۵٪

PE سبک۱۳۱۶+۹.۱۲٪

PE خطی۱۲۳۱+۲.۰۷٪

اوره گرانوله۳۷۹+۲.۱۶٪

اوره پریل۳۸۵+۱.۵۸٪

متانول۲۸۵+۳.۶۴٪

اتیلن گلایکل۷۴۱+۱.۳۷٪