آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارگزارش بازار امروز 6 شهریور

گزارش بازار امروز 6 شهریور

۶ شهریور ۱۴۰۰ ۰۸:۳۰

نماي پاياني بورس امروز/ شاخص کل با افزایش ۲۵هزار واحدي همراه شد

افزایش ۲۵هزار و ۵۵۵واحدي شاخص کل (۱.۶۵درصد) آن را در ارتفاع يک ميليون و ۵۷۵هزار واحدي قرار داد.
شاخص‌ هم وزن ۲.۴۴درصد افزایش یافت.
ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس به بيش از ۱۱هزار و ۳۵۵ميليارد تومان رسيد.
بيش از ۳۹۵ميليارد تومان تغيير خالص مالکيت افراد حقوقي به حقيقي
افزایش بيش از سه درصد ۳۴۹نماد و افت بيش از سه درصد ۲۰نماد


در بورس امروز حقيقي‌ها حدود ۳۹۵ميليارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد ۱۱هزار و ۳۶۰ميليارد تومان بود، افراد حقيقي ۸۲درصد يعني ۹هزار و ۳۱۰ميليارد تومان سهام خريدند و مازاد خريدشان سه درصد از کل معاملات شد.

بيشترين ورود پول حقيقي به بورس و فرابورس در سه گروه «بانک‌ها و موسسات اعتباري»، «خودرو و ساخت قطعات» و «فرآورده‌هاي نفتي» رقم خورد در حالي که برآيند معاملات گروه‌هاي «محصولات شيميايي» و «فلزات اساسي»به نفع حقوقي‌ها تمام شد.

سه نماد وکار، شتران و تنوين لقب بيشترين افزايش سهام حقيقي را به خود اختصاص دادند، توجه حقوقي‌ها نيز بيشتر به نوري، فولاد و برکت معطوف بود.

مالکيت حقيقي در ترکيب سهامداري بانک کارآفرين حدود ۱۷۵ميليارد تومان افزايش يافت و از سوي ديگر سهامداران حقوقي پتروشيمي نوري با برتري حدود ۴۰ميليارد توماني ابتکار عمل را در دست گرفتند.

امروز افزايش سهام حقيقي‌ها در ۱۶۹نماد و افزايش سهام حقوقي‌ها در ۱۰۳نماد به بيش از يک ميليارد تومان رسيد که جمع تغيير مالکيت دسته اول ۹۹۰ميليارد تومان و تغيير مالکيت دسته دوم ۶۱۰ميليارد تومان بود.

 


نقشه بازار امروز

نقشه بازار امروز

 

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۷۲+۰.۲۸٪

PP۱۴۴۱+۱.۹۸٪

PEسنگین۹۷۵+۲.۸۵٪

PE سبک۱۳۱۶+۹.۱۲٪

PE خطی۱۲۳۱+۲.۰۷٪

اوره گرانوله۳۷۹+۲.۱۶٪

اوره پریل۳۸۵+۱.۵۸٪

متانول۲۸۵+۳.۶۴٪

اتیلن گلایکل۷۴۱+۱.۳۷٪