آرمان تحلیل

سر خط اخبار

تحلیل شاخص کل

۷ خرداد ۱۳۹۹ ۰۴:۱۸

 

تحلیل شاخص کل سال 1400

شاخص کل امروز به اولین محدوده حمایتی خود میرسد و احتمال افزایش تقاضا در این محدوده بالا میباشد .همانطور که در نمودار مشخص است در این محدوده محل تماس دو میانگین کوتاه مدت و میان مدت نیز میباشد. با بررسی اندیکاتورها هم حساس بودن معاملات امروز بیشتر نمایان میشود.
هدف اول شاخص در صورت جمع شدن در این حمایت 1میلیون و 100 خواهد بود.
حمایت بعدی :840 هزار

rsi macd so
رسیدن به محدوده 30 .احتمال برگشت فاصله گرفتن دو خط . خنثی تایید رسیدن به محدوده حمایتی

 

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۳۴۹+۰.۸۲٪

PP۱۳۵۸+۷.۶۱٪

PEسنگین۸۵۷+۱.۳۰٪

PE سبک۱۱۹۹+۰.۴۲٪

PE خطی۹۸۵+۱.۱۳٪

اوره گرانوله۲۰۱-۷.۸۰٪

اوره پریل۲۰۷+۰.۹۸٪

متانول۲۳۲-۷.۹۴٪

اتیلن گلایکل۵۴۲+۰.۷۴٪