آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخباروضعیت صورت های مالی ذوب در ماه اخیر

وضعیت صورت های مالی ذوب در ماه اخیر

۱۳ شهریور ۱۴۰۰ ۰۷:۵۵

دوره 1 ماهه منتهی به 1400/05/31 "ذوب"

▪️ شرکت ذوب آهن اصفهان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/05/31 معادل 28,718,928 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 126% افزایش داشته است.

▪️«ذوب» با سرمایه ثبت شده 61,503,539 میلیون ریال طی عملکرد 5 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 مبلغ 130,912,898 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 119% رشد داشته است.

 

ذوب (ذوب آهن اصفهان)  
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/05/31

ذوب آهن اصفهان در دوره یک ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 1400، مبلغ 2,871.9 میلیارد تومان درآمد داشته است که (56.84%) درصد آن مربوط به فروش داخلی و (43.16%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.
درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 9.03% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 12.41% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 126.41% افزایش درآمد داشته است.

 از ابتدای سال مالی تا پایان تاریخ 31 مرداد ماه 1400:


جمع درآمدها (فروش محصولات) شرکت در این دوره 13,091.3 میلیارد تومان است و این در حالیست که جمع درآمد در دوره مشابه سال قبل برابر با 5,980.1 میلیارد تومان بوده که (118.92%) درصد افزایش یافته است.
شرکت در این دوره 6,748.9 میلیارد تومان فروش داخلی داشته است و این در حالیست که در مدت مشابه سال قبل این مقدار برابر با 3,715.6 میلیارد تومان بوده که (81.64%) درصد افزایش یافته است.
شرکت در این دوره 6,342.4 میلیارد تومان صادرات داشته است و این در حالیست که در دوره مشابه سال قبل این مقدار برابر با 2,264.4 میلیارد تومان بوده که (180.09%) درصد افزایش یافته است.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1400/05/31:


میزان تولید چدن مذاب كوره بلند ھا طي مرداد ماه 211،273 تن و ھمچنین میزان تولید شمش آماده طي مرداد ماه 179،867 تن مي باشد.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1400/05/31:
میزان تولید چدن مذاب كوره بلند ھا طي سال برابر با 1،119،246 تن و ھمچنین میزان تولید شمش آماده طي سال برابر با 951،941  تن مي باشد.

 

ذوب آهن اصفهان قصد دارد ٨ هزار میلیارد ریال اوراق مرابحه منتشر کند!

 شرکت ذوب آهن اصفهان در گزارش تفسیری اعلام داشت، بر اساس برآورد های صورت گرفته و به منظور تامین نقدینگی جهت خرید مواد اولیه شرکت از طریق انتشار مبلغ ٨هزار میلیارد ریال اوراق مرابحه، مصوب بانک رفاه کارگران مبنی بر قبولی رکن ضامن انتشار اوراق مرابحه اخذ و در حال حاضر در دست اقدام جهت طی نمودن سایر مراحل و فرایند قانونی از جمله اخذ موافقت اصولی بورس اوراق بهادار می باشد.

 

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۷۲+۰.۲۸٪

PP۱۴۴۱+۱.۹۸٪

PEسنگین۹۷۵+۲.۸۵٪

PE سبک۱۳۱۶+۹.۱۲٪

PE خطی۱۲۳۱+۲.۰۷٪

اوره گرانوله۳۷۹+۲.۱۶٪

اوره پریل۳۸۵+۱.۵۸٪

متانول۲۸۵+۳.۶۴٪

اتیلن گلایکل۷۴۱+۱.۳۷٪