آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارگزارش امروز بازار 14 شهریور

گزارش امروز بازار 14 شهریور

۱۴ شهریور ۱۴۰۰ ۱۰:۲۴

نمای پایانی بورس امروز کاهش حدود چهار هزار واحدی شاخص کل 

کاهش سه هزار و ۷۸۰واحدی شاخص کل (۰.۲۵درصد) آن را در ارتفاع یک میلیون و ۵۳۷هزار واحدی قرار داد.
شاخص‌ هم وزن نیز ۰.۵۶درصد افزایش داشت.
ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس به بیش از ۹هزار و ۶۴۰میلیارد تومان رسید.
بیش از ۲۶۵میلیارد تومان تغییر خالص مالکیت افراد حقوقی به حقیقی
افزایش بیش از سه درصد ۲۱۲نماد و کاهش بیش از سه درصد ۵۸نماد


در بورس امروز حقیقی‌ها حدود ۲۲۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد ۹هزار و ۶۴۰میلیارد تومان بود، افراد حقیقی ۸۵درصد یعنی هشت هزار و ۱۶۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان دو درصد از کل معاملات شد.

بیشترین ورود پول حقیقی به بورس و فرابورس در سه گروه «بیمه‌ و صندوق ‌بازنشستگی»، «خدمات فنی و مهندسی» و «خودرو و ساخت قطعات» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های «فرآورده‌های نفتی» و «فلزات اساسی»به نفع حقوقی‌ها تمام شد.

سه نماد رمپنا، کوثر و وهامون لقب بیشترین افزایش سهام حقیقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقوقی‌ها نیز بیشتر به شپنا، شبندر و فولاد معطوف بود.

مالکیت حقیقی در ترکیب سهامداری شرکت گروه مپنا معادل ۷۳میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر سهامداران حقوقی پالایش نفت اصفهان با برتری ۳۶میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.

امروز افزایش سهام حقیقی‌ها در ۱۲۳نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۹۸نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۶۹۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۴۶۰میلیارد تومان بود.


نقشه بازار امروز

نقشه امروز

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۷۲+۰.۲۸٪

PP۱۴۴۱+۱.۹۸٪

PEسنگین۹۷۵+۲.۸۵٪

PE سبک۱۳۱۶+۹.۱۲٪

PE خطی۱۲۳۱+۲.۰۷٪

اوره گرانوله۳۷۹+۲.۱۶٪

اوره پریل۳۸۵+۱.۵۸٪

متانول۲۸۵+۳.۶۴٪

اتیلن گلایکل۷۴۱+۱.۳۷٪