آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارگزارش امروز بازار 23 شهریور

گزارش امروز بازار 23 شهریور

۲۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱۰:۱۲

وضعیت بورس امروز | شاخص کل با افزایش ۲۱ هزار واحدی همراه شد

ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس به بیش از ۶هزار میلیارد تومان رسید.
۳۱۰میلیارد تومان تغییر خالص مالکیت افراد حقوقی به حقیقی
افزایش بیش از سه درصد ۲۲۲نماد و کاهش بیش از سه درصد ۵۷نماد

افزایش ۲۱هزار و ۷۳۰واحدی شاخص کل (۱.۴۷درصد) آن را در ارتفاع یک میلیون و ۴۹۶هزار واحدی قرار داد.

شاخص‌ هم وزن نیز ۱.۷۸درصد افزایش داشت.


در بورس امروز حقیقی‌ها حدود ۳۱۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد ۶هزار میلیارد تومان بود، افراد حقیقی ۸۴درصد یعنی ۵۰هزار و ۱۰۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان پنج درصد از کل معاملات شد.

بیشترین ورود پول حقیقی به بورس و فرابورس در سه گروه «فرآورده‌های نفتی»، «محصولات شیمیایی» و «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های «سرمایه گذاری‌های استانی» و «عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم»به نفع حقوقی‌ها تمام شد.

سه نماد فملی، شپنا و شبریز لقب بیشترین افزایش سهام حقوقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقیقی‌ها نیز بیشتر به فولاد، پارسان و فوکا معطوف بود.

مالکیت حقیقی در ترکیب سهامداری شرکت ملی صنایع‌ مس‌ ایران‌ معادل ۴۰میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر سهامداران حقوقی فولاد مبارکه اصفهان با برتری ۳۰میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.

امروز افزایش سهام حقیقی‌ها در ۱۰۸نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۶۶نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۵۲۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۲۳۰میلیارد تومان بود.


نقشه بازار

نقشه بازار امروز

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۷۲+۰.۲۸٪

PP۱۴۴۱+۱.۹۸٪

PEسنگین۹۷۵+۲.۸۵٪

PE سبک۱۳۱۶+۹.۱۲٪

PE خطی۱۲۳۱+۲.۰۷٪

اوره گرانوله۳۷۹+۲.۱۶٪

اوره پریل۳۸۵+۱.۵۸٪

متانول۲۸۵+۳.۶۴٪

اتیلن گلایکل۷۴۱+۱.۳۷٪