آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارارزش گذاری آریا ساسول توسط شرکت آرمان آتی

ارزش گذاری آریا ساسول توسط شرکت آرمان آتی

۷ خرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۵۵

ارزش گذاری آریا ساسول توسط شرکت آرمان آتی

شرکت پلیمر آریا ساسول بعد از ارزش گذاری توسط شرکت آرمان آتی در بورس پذیرفته شده و عرضه شد.
 

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۶۶+۱.۱۷٪

PP۱۴۱۳+۱.۵۸٪

PEسنگین۹۴۸-۰.۴۲٪

PE سبک۱۲۰۶+۰.۵۰٪

PE خطی۱۲۰۶+۱.۳۴٪

اوره گرانوله۳۷۱-۲.۳۷٪

اوره پریل۳۷۹+۴.۱۲٪

متانول۲۷۵+۲.۲۳٪

اتیلن گلایکل۷۳۱+۰.۴۱٪