آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارارزش گذاری آریا ساسول توسط شرکت آرمان آتی

ارزش گذاری آریا ساسول توسط شرکت آرمان آتی

۷ خرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۵۵

ارزش گذاری آریا ساسول توسط شرکت آرمان آتی

شرکت پلیمر آریا ساسول بعد از ارزش گذاری توسط شرکت آرمان آتی در بورس پذیرفته شده و عرضه شد.
 

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۸۰۹+۰.۱۷٪

PP۱۲۶۳-۱۱.۳۷٪

PEسنگین۹۴۹-۲.۶۷٪

PE سبک۱۱۹۴-۳.۸۶٪

PE خطی۱۱۲۲-۶.۰۳٪

اوره گرانوله۳۱۲+۱۱.۴۳٪

اوره پریل۳۴۲+۱۰.۳۲٪

متانول۲۴۵-۲.۰۰٪

اتیلن گلایکل۷۷۲+۰.۱۳٪