آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارافزایش چشم گیر درآمد نماد خپارس

افزایش چشم گیر درآمد نماد خپارس

۱۱ خرداد ۱۳۹۹ ۰۳:۴۳

پارس خودرو در اردیبهشت ماه 307 میلیارد تومان فروش داشت که بیشترین فروش ماهانه این شرکت از ابتدای سال 98 بوده است. فروش فروردین ماه 37 میلیارد تومان و میانگین فروش ماهانه خپارس ادر سال 98، 88 میلیارد تومان بود. 

 فروش گروه Q200، از مهمترین دلایل رشد فروش پارس خودرو در ماه اخیر است به طوری که در اردیبهشت ماه 3 هزار دستگاه  از این گروه محصول را به فروش رسانده است. پارس خودرو در دو ماهه ابتدایی سال 99 در مجموع 344 میلیارد تومان فروش داشته که 232 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۸۰۹+۰.۰۰٪

PP۱۲۶۰-۰.۲۴٪

PEسنگین۹۳۹-۱.۰۵٪

PE سبک۱۱۷۵-۱.۵۹٪

PE خطی۱۱۰۵-۱.۵۲٪

اوره گرانوله۳۲۷+۴.۸۱٪

اوره پریل۳۶۰+۵.۲۶٪

متانول۲۴۶+۰.۴۱٪

اتیلن گلایکل۷۰۹-۸.۱۶٪