آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارپتروشیمی بورسی معافیت مالیاتی ۱۰ ساله گرفت

پتروشیمی بورسی معافیت مالیاتی ۱۰ ساله گرفت

۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ۰۵:۴۱

پتروشیمی بورسی معافیت مالیاتی ۱۰ ساله گرفت ayndv


به گزارش آرمان تحلیل به نقل از  پایگاه خبری بورس پرس، پتروشیمی غدیر از اخذ معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیات های مستقیم خبر داد.

بر این اساس، عباس کریمی سرپرست “شغدیر” عطف به نامه 19 خرداد معاون مدیرکل امور مالیاتی استان خوزستان اعلام کرد: با پیگیری های صورت گرفته معافیت مالیاتی مقرر در ماده 132 از مدت 4 سال به میزان 80 درصد درآمد مشمول مالیات به 10 سال( از 22 اسفند سال 88 تا 21 اسفند سال 98) با نرخ صفر مشمول مالیات برخوردار شده است.

پتروشیمی غدیر - صبا تامین

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۷۲+۰.۲۸٪

PP۱۴۴۱+۱.۹۸٪

PEسنگین۹۷۵+۲.۸۵٪

PE سبک۱۳۱۶+۹.۱۲٪

PE خطی۱۲۳۱+۲.۰۷٪

اوره گرانوله۳۷۹+۲.۱۶٪

اوره پریل۳۸۵+۱.۵۸٪

متانول۲۸۵+۳.۶۴٪

اتیلن گلایکل۷۴۱+۱.۳۷٪