آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلمطالب تحلیلیتحلیل تکنیکال نماد خگستر: پیش بینی در سال 1400

تحلیل تکنیکال نماد خگستر: پیش بینی در سال 1400

۲۱ خرداد ۱۳۹۹ ۰۴:۵۰

تحلیل نماد خگسترخگستر بعد از اصلاح اخیر مدتیست که بین دو محدوده 50 درصد تصحیح فیبوناچی( 3887) و 38درصد (4200) در حال نوسان است و برای شروع روند صعودی جدید نیاز به عبور از محدوده دوم با حجم مناسب دارد.
با بررسی موقعیت دو میانگین کوتاه مدت و میان مدت نسبت به هم و همچنین نسبت به کندل قیمتی پایان روند اصلاح قیمتی محتمل بنظر میرسد و در حال حاضر بحث اصلاح زمانی مطرح است.
هدف اولیه 6500 ریال در میان مدت برای خگستر متصور هستیم.
حمایت دوم: 3580 ریال (حد ضررشکسته شدن این حمایت میباشد)

 

cci

مثبت

rsi

خنثی( محدوده حساسی قرار گرفته)

macd

خنثی

so

مثبت

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۶۶+۱.۱۷٪

PP۱۴۱۳+۱.۵۸٪

PEسنگین۹۴۸-۰.۴۲٪

PE سبک۱۲۰۶+۰.۵۰٪

PE خطی۱۲۰۶+۱.۳۴٪

اوره گرانوله۳۷۱-۲.۳۷٪

اوره پریل۳۷۹+۴.۱۲٪

متانول۲۷۵+۲.۲۳٪

اتیلن گلایکل۷۳۱+۰.۴۱٪