آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلمطالب تحلیلیتحلیل تکنیکال اونس طلا: در سال 1400

تحلیل تکنیکال اونس طلا: در سال 1400

۲۱ خرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۳۳

تحلیل تکنیکال اونس طلا: در سال 1400 xgh

اونس مدتیست که بین دو محدوده حمایتی 1683 و محدوده مقاومتی 1740 در حال نوسان است و شروع روند جدید بعد از شکسته شدن یکی از این محدوده ها میباشد. البته با توجه به حمایت ابر ایچیموکو و پهنای آن احتمال شکسته شدن حمایت مذکور ضعیف میباشد.
اگر کمی به عقب برگردیم الگوی سرو شانه کفی رو میبینیم که هدف 1894 را در میان مدت نشان میدهد.
در حال حاضر اندیکاتورها هم حاکی از بازاری رنج دارند و شاید جذاب برای نوسانگیری کوتاه مدت.

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۷۲+۰.۲۸٪

PP۱۴۴۱+۱.۹۸٪

PEسنگین۹۷۵+۲.۸۵٪

PE سبک۱۳۱۶+۹.۱۲٪

PE خطی۱۲۳۱+۲.۰۷٪

اوره گرانوله۳۷۹+۲.۱۶٪

اوره پریل۳۸۵+۱.۵۸٪

متانول۲۸۵+۳.۶۴٪

اتیلن گلایکل۷۴۱+۱.۳۷٪