آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلمطالب تحلیلیتحلیل تکنیکال تلیسه

تحلیل تکنیکال تلیسه

۴ تیر ۱۳۹۹ ۰۶:۲۶

تحلیل تکنیکال تلیسه

 

 

 

rsi

مثبت

obv

مثبت

cci

مثبت

bolinger

تایید روند صعودی

 

تلیسه با توجه به نمودار و تایید تمام اندیکاتورها در موج سه صعودی قرار دارد و با توجه به نداشتن مقاومت خاصی باید به قدرت پول و سیگنالهای منفی برای پایان موج قدرتمند فعلی توجه کرد مادامیکه بین حد بالایی و خط میانگین باند بولینگر هستیم میتوان به ادامه این روند خوشبین بود.

تحلیلگر: حمیدرضا افشار

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۰۶۵+۵.۹۵٪

PP۱۳۹۱+۸.۷۶٪

PEسنگین۹۶۱+۰.۲۱٪

PE سبک۱۲۷۵+۴.۰۰٪

PE خطی۱۱۹۱+۶.۴۳٪

اوره گرانوله۳۸۰-۲.۰۶٪

اوره پریل۳۸۶-۲.۷۷٪

متانول۲۶۵+۱.۵۳٪

اتیلن گلایکل۷۲۶+۱.۴۰٪