آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارسود هر سهم “فاما” تغییری نداشت

سود هر سهم “فاما” تغییری نداشت

۸ تیر ۱۳۹۹ ۰۴:۲۴

شرکت صنعتی آما در صورت هایی مالی حسابرسی شده دوره 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1398، به ازای هر سهم خود 852 ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم 640 ریال اعلام شده بود، از افزایش 33 درصدی برخوردار است. همچنین سود هر سهم در گزارش حسابرسی شده نسبت به گزارش حسابرسی نشده، تفاوتی را نشان نمی‌دهد.

به گزارش رادیوسهام، شرکت صنعتی آما با سرمایه 900 میلیارد ریال، صورت‌های مالی 12 ماهه دوره مالی منتهی به 29 اسفند 1398 را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

شرکت صنعتی آما در دوره یاد شده، مبلغ 766 میلیارد و 476 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 852 ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش 33 درصدی برخوردار است.

لازم به ذکر است در صورت مالی حسابرسی شده دوره مذکور شرکت صنعتی آما نسبت به گزارش حسابرسی نشده، تغییری مشاهده نمی‌شود.

“فاما” در دوره 12 ماهه سال مالی منتهی به اسفند 97، به صورت حسابرسی شده، مبلغ 575 میلیارد و 596 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ 640 ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۳۴۹+۰.۸۲٪

PP۱۳۵۸+۷.۶۱٪

PEسنگین۸۵۷+۱.۳۰٪

PE سبک۱۱۹۹+۰.۴۲٪

PE خطی۹۸۵+۱.۱۳٪

اوره گرانوله۲۰۱-۷.۸۰٪

اوره پریل۲۰۷+۰.۹۸٪

متانول۲۳۲-۷.۹۴٪

اتیلن گلایکل۵۴۲+۰.۷۴٪