آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلمطالب تحلیلیتحلیل تکنیکال بشهاب

تحلیل تکنیکال بشهاب

۱۱ تیر ۱۳۹۹ ۰۵:۴۲

تحلیل تکنیکال بشهاب faihf


بشهاب به خط میانی باند بولینگر واکنش خوبی نشان داد و با توجه به تثبیت بالای این محدوده (سه روز کاری بالای 6300 معامله شده) انتظار شروع موج جدیدی با هدف عبور از سقف قبلی(7300) وجود دارد. همانطور که در نمودار مشخص استاسیلاتور  rsi به خط 50 واکنش مثبت نشان داده و با توجه به شیب مثبت گرفتن استوکاستیک باید به زودی شاهد سیگنال مثبت این اندیکاتور هم باشیم

   rsi

مثبت

 so  

در حال صدور سیگنال

bb 

مثبت

 

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۶۶+۱.۱۷٪

PP۱۴۱۳+۱.۵۸٪

PEسنگین۹۴۸-۰.۴۲٪

PE سبک۱۲۰۶+۰.۵۰٪

PE خطی۱۲۰۶+۱.۳۴٪

اوره گرانوله۳۷۱-۲.۳۷٪

اوره پریل۳۷۹+۴.۱۲٪

متانول۲۷۵+۲.۲۳٪

اتیلن گلایکل۷۳۱+۰.۴۱٪