آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلمطالب تحلیلیتحلیل تکنیکال ومهان

تحلیل تکنیکال ومهان

۱۸ تیر ۱۳۹۹ ۰۵:۳۲

تحلیل تکنیکال ومهان

ومهان در کانال صعودی خود به محدوده مقاومتی رسیده و احتمال اصلاح کوتاه مدت دور از ذهن نیست .البته با توجه به روند صعودی میان مدت میتوان در محدوده های حمایتی با رعایت حد ضرر مبادرت به خرید پلکانی کرد.

حمایت اول ( 23.6درصد فیبوناچی)

21000 ریال

حمایت دوم (38درصد فیبوناچی)

19223

حمیدرضا افشار

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۵۷۲+۱۶.۵۳٪

PP۱۶۵۰+۲۱.۵۰٪

PEسنگین۹۹۰+۱۵.۵۲٪

PE سبک۱۳۶۱+۱۳.۵۱٪

PE خطی۱۰۹۰+۱۰.۶۶٪

اوره گرانوله۲۰۰-۰.۵۰٪

اوره پریل۲۰۵-۰.۹۷٪

متانول۲۳۶+۱.۷۲٪

اتیلن گلایکل۷۰۷+۳۰.۴۴٪