آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلمطالب تحلیلیتحلیل تکنیکال ومهان

تحلیل تکنیکال ومهان

۱۸ تیر ۱۳۹۹ ۰۵:۳۲

تحلیل تکنیکال ومهان

ومهان در کانال صعودی خود به محدوده مقاومتی رسیده و احتمال اصلاح کوتاه مدت دور از ذهن نیست .البته با توجه به روند صعودی میان مدت میتوان در محدوده های حمایتی با رعایت حد ضرر مبادرت به خرید پلکانی کرد.

حمایت اول ( 23.6درصد فیبوناچی)

21000 ریال

حمایت دوم (38درصد فیبوناچی)

19223

حمیدرضا افشار

 


📌 دوره 1 ماهه منتهی به 31 فروردین ماه 1400:
🏷سود محقق شده از واگذاری سهام: 638.8 میلیارد تومان 
🏷درآمد حاصل از سود سهام محقق شده تا پایان فروردین ماه: 1.9 میلیارد تومان 

📌 از ابتدای سال مالی تا تاریخ 31 فروردین ماه 1400:
🏷درآمد حاصل از سود سهام مجمع شرکت در سال جاری: 1.9 میلیارد تومان 
🏷درآمد حاصل از سود سهام محقق شده تا پایان فروردین ماه: 1.9 میلیارد تومان 

🏷ارزش بازار پرتفوی بورسی شرکت طی دوره 1 ماهه منتهی به فروردین ماه از مبلغ 25,577.9 میلیارد تومان به مبلغ 22,528.7 میلیارد تومان رسیده است، که نسبت به ابتدای دوره (11.92%) کاهش یافته است.

🏷شرکت در انتهای فروردین ماه چندین شرکت با بهای تمام شده 5,685.7 میلیارد تومان در پرتفوی بورسی خود دارد که با رشد (296.23%) به مبلغ 22,528.7 میلیارد تومان رسیده است.

📎کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1400/01/31:
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در صندوق ها و اوراق تسهيلات مسکن طي دوره يک ماه منتهي به 31 فروردين ماه 1400 مبلغ 6،016 ميليون ريال بوده است.

📎کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1400/01/31:
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در صندوق ها و اوراق تسهيلات مسکن طي دوره يک ماه منتهي به 31 فروردين ماه 1400 مبلغ 6،016 ميليون ريال بوده است.

 

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۷۲+۰.۲۸٪

PP۱۴۴۱+۱.۹۸٪

PEسنگین۹۷۵+۲.۸۵٪

PE سبک۱۳۱۶+۹.۱۲٪

PE خطی۱۲۳۱+۲.۰۷٪

اوره گرانوله۳۷۹+۲.۱۶٪

اوره پریل۳۸۵+۱.۵۸٪

متانول۲۸۵+۳.۶۴٪

اتیلن گلایکل۷۴۱+۱.۳۷٪