آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارعملکرد مالی ۱۲ ماهه "فولاژ"

عملکرد مالی ۱۲ ماهه "فولاژ"

۲۱ تیر ۱۳۹۹ ۰۳:۵۴

شرکت فولاد آلیاژی ایران در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ (به صورت حسابرسی شده)، به ازای هر سهم خود یک هزار و ۲۴۰ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۸۴۵ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۴۷ درصدی برخوردار است. این شرکت بورسی، در صورت های مالی حسابرسی نشده، سود هر سهم را یک هزار و ۱۵۶ ریال اعلام کرده بود.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت فولاد آلیاژی ایران با سرمایه ۶ هزار میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

شرکت فولاد آلیاژی ایران در دوره یاد شده، مبلغ ۷ هزار و ۴۳۸ میلیارد و ۴۳۱ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ یک هزار و ۲۴۰ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۴۷ درصدی برخوردار است.

لازم به ذکر است در صورت مالی حسابرسی شده دوره مذکور نسبت به گزارش حسابرسی نشده شرکت فولاد آلیاژی ایران، افزایش ۹۴ ریالی در سود هر سهم مشاهده می‌شود.

"فولاژ" در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۳ هزار و ۶۹۰ میلیارد و ۲۳۹ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ ۸۴۵ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

همچنین براساس این گزارش، شرکت فولاد آلیاژی ایران در صورت های مالی تلفیقی ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، سود هر سهم را با افزایش ۸۹ درصدی نسبت به سال گذشته، یک هزار و ۳۹۸ ریال و سود خالص را ۸ هزار و ۳۸۵ میلیارد و ۱۷۹ میلیون ریال اعلام کرده بود.

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۹۴۹-۱.۱۲٪

PP۱۲۷۹+۱.۳۵٪

PEسنگین۹۵۹-۰.۴۲٪

PE سبک۱۲۲۶+۱.۹۱٪

PE خطی۱۱۱۹+۱.۶۳٪

اوره گرانوله۳۸۸+۴.۰۲٪

اوره پریل۳۹۷+۳.۶۶٪

متانول۲۶۱+۱.۵۶٪

اتیلن گلایکل۷۱۶+۳.۳۲٪