آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارافت شاخص ها با افزایش بی سابقه مبتلایان به کوید ۱۹ در آمریکا

افت شاخص ها با افزایش بی سابقه مبتلایان به کوید ۱۹ در آمریکا

۲۱ تیر ۱۳۹۹ ۰۴:۰۰

 

بازار

بازارهای آسیایی و شاخص های آتی بازار آمریکا در معاملات روز جمعه با روند کاهشی همراه شدند در حالی که تعداد مبتلایان در ایالت های آمریکا، از مرز هشدار عبور کرده است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، ترس بازارها از بازگشت به روزهای تعطیلی اقتصادی که بر اثر پاندمیک شدن ویروس کرونا ایجاد شده بود، نگرانی ها را نسبت به آینده اقتصادی جهان بیشتر کرده است.

در حالی که، بازارها در انتظار انتشار عملکرد شرکت ها در فصل گزارش دهی هستند، ترس از افزایش تعداد مبتلایان به کوید ۱۹ در جهان، بازارها را با روند کاهشی همراه کرده است.

در این میان، شاخص آسیا پاسفیک به غیر از ژاپن با کاهش ۰.۷ درصدی همراه شد و شاخص اصلی بورس استرالیا نیز کاهش ۰.۳ درصدی را به ثبت رساند.

در این بین، شاخص بازارهای ژاپن نیز هر دو با افت ۰.۵ درصدی همراه شدند.

در بازار چین، شاخص اصلی بورس چین با افت ۰.۷ درصدی رو به رو شد و نخستین روند منفی را در یک هفته گذشته از آن خود کرد. این در حالی است که، نگرانی ها نسبت به آینده روابط چین و آمریکا هر روز با یک بن بست جدید رو به رو می شود.

اما در بازار آمریکا، شاخص آتی ای- مینی با کاهش ۰.۴ درصدی همراه شد و در بازار اروپا نیز، شاخص آتی یورواستاکس با کاهش ۰.۰۳ درصدی رو به رو شد.

در سوی دیگر، شاخص آتی داکس آلمان نیز بدون تغییر نسبت به روز گذشته به معاملات ادامه داد و شاخص آتی فوتسی لندن نیز ۰.۰۳ درصد منفی شد.

بر اساس آمار منتشر شده در روز پنچشنبه تعداد ۶ هزار و ۵۰۰ مبتلای جدید به ویروس کوید ۱۹ در سراسر آمریکا شناخته شده و این بیشترین میزان مبتلایان در طول یک روز نسبت به دیگر کشورهای جهان است.

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۸۰۹+۰.۰۰٪

PP۱۲۶۰-۰.۲۴٪

PEسنگین۹۳۹-۱.۰۵٪

PE سبک۱۱۷۵-۱.۵۹٪

PE خطی۱۱۰۵-۱.۵۲٪

اوره گرانوله۳۲۷+۴.۸۱٪

اوره پریل۳۶۰+۵.۲۶٪

متانول۲۴۶+۰.۴۱٪

اتیلن گلایکل۷۰۹-۸.۱۶٪