آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارصندوق سرمایه گذاری سبحان

صندوق سرمایه گذاری سبحان

۲۵ تیر ۱۳۹۹ ۰۴:۰۸

صندوق سرمایه گذاری سبحان آرمان آتی

 

صندوق سرمایه گذاری سبحـان در تاریخ 1392/01/06با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ٢٠ ماده ١ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ١٣٨٤، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره 11149 نزد سبا به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر صندوق صورت می گیرد. سرمایه گذاران در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز بعداز ارایه درخواست صورت می گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ٧ روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت کرده است. علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد الزامات فعالیت صندوق میتوانند اساسنامه و امیدنامه صندوق را مطالعه کنند. برای دریافت اطلاعات مربوط به عملکرد گذشته صندوق نیز می توانید به بخش بازدهی ، خالص ارزش دارائیها و نمودارهای این تارنما مراجعه کنید.

راهنمای سرمایه گذاری

دستورالعمل نحوه صدور سرمایه گذاری
١) مراجعه به یکی از شعب و تکمیل فرم مشخصات سرمايه گذار به همراه فرم پذيره‌نويسی/ درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری فرم مشخصات سرمایه‌گذار حقیقی/ فرم مشخصات سرمایه‌گذار حقوقی / درخواست صدور واحد سرمایه گذاری / فرم تغییر مشخصات
٢) ارائه مدارک هویتی / معرفینامه یا وکالتنامه  
٣) افتتاح حساب متمركز   
3) واریز به حساب بانکی صندوق و ارائه فیش واریز به نماینده مدیر در صندوق رسید پذیره نویسی
4)دریافت رسید واریز وجه از نماینده مدیر اعلامیه صدور واحد سرمایه گذاری
5)تحویل اعلامیه صدور و گواهی سرمایه گذاری حداکثر تا پایان دو روز کاری در محل ارائه درخواست به سرمایه گذار گواهی سرمایه گذاری عادی
دستورالعمل نحوه ابطال سرمایه گذاری
١) مراجعه به یکی از شعب و تکمیل فرم درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری
٢) تحویل گواهی سرمایه گذاری به همراه فرم درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری به نماینده مدیر
٣) ارائه مدارک هویتی / معرفی نامه و وکالتنامه رسمی برای ابطال الزامی است
٤) تحویل رسید ابطال به سرمایه گذار یا نماینده قانونی وی
٥) صدور اعلامیه ابطال واحدهای سرمایه گذاری و تحویل به سرمایه گذار /نماینده قانونی وی
فرم درخواست ابطال تمام یا قسمتی از واحد سرمایه گذاری
رسید درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری
اعلامیه ابطال واحد سرمایه گذاری
توجه : قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری بر اساس قیمت ابطال روز پس از ارایه درخواست ابطال محاسبه می شود.  

بازده دوره ای صندوق سرمایه گذاری سبحان

اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق سرمایه گذاری سبحان از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق سرمایه گذاری سبحان از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.
 
روز اخیر ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ (۰.۰۹۶)%
هفته گذشته ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ (۰.۲۸۹)% (۰.۵۲۴)%
ماه گذشته ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ %۰.۵۵۹ (۰.۸۶۵)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ %۱.۲۷ %۱.۱
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ (۱۳.۳۹۲)% (۲۰.۳۷)%
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ %۶۳.۱۷۳ %۹۸.۴۹۶
تا زمان انتشار ۱۳۹۲/۰۳/۰۸ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ %۱۴۷۲.۶۳ %۲۶۵۳.۱۰۸

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۶۶+۱.۱۷٪

PP۱۴۱۳+۱.۵۸٪

PEسنگین۹۴۸-۰.۴۲٪

PE سبک۱۲۰۶+۰.۵۰٪

PE خطی۱۲۰۶+۱.۳۴٪

اوره گرانوله۳۷۱-۲.۳۷٪

اوره پریل۳۷۹+۴.۱۲٪

متانول۲۷۵+۲.۲۳٪

اتیلن گلایکل۷۳۱+۰.۴۱٪