آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارتعیین سود ۱۰۰۵ ریالی هر سهم "شبریز"

تعیین سود ۱۰۰۵ ریالی هر سهم "شبریز"

۲۸ تیر ۱۳۹۹ ۰۴:۰۶
پالایش نفت تبریز

مجمع عمومی شرکت پالایش نفت تبریز تخصیص مبلغ یک هزار و ۵ ریال سود خالص هر سهم و تقسیم ۷۰۰ ریال سود نقدی برای هر سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پالایش نفت تبریز برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ در روز جهارشنبه ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۹ برگزار شد. دستور جلسه مجمع عمومی سالیانه "شبریز" برای دوره مالی ذکر شده به شرح زیر بوده است:

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامة کثیرالانتشار، انتخاب اعضای هیئت‌مدیره، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و تعیین پاداش هیئت مدیره.

براساس گزارش منتشر شده در خصوص این جلسه، خلاصه تصمیمات مجمع عمومی شرکت پالایش نفت تبریز عبارت است از:

  • سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ ۷۰۰ ریال و سود خالص به ازای هر سهم یک هزار و ۵ ریال تصویب شد.
  • سود خالص ۱۰ هزار و ۴۷ میلیارد و ۹۹۶ میلیون ریال و سود انباشته پایان دوره با لحاظ کردن مصوبات مجمع، ۳ هزار و ۴۷ میلیارد و ۹۹۶ میلیون ریال اعلام شد.
  • بهراد مشار به ‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس و رازدار به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند.
  • روزنامه‌ "دنیای اقتصاد" به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۳۴۹+۰.۸۲٪

PP۱۳۵۸+۷.۶۱٪

PEسنگین۸۵۷+۱.۳۰٪

PE سبک۱۱۹۹+۰.۴۲٪

PE خطی۹۸۵+۱.۱۳٪

اوره گرانوله۲۰۱-۷.۸۰٪

اوره پریل۲۰۷+۰.۹۸٪

متانول۲۳۲-۷.۹۴٪

اتیلن گلایکل۵۴۲+۰.۷۴٪