آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارتحلیل تکنیکال و بنیادی: نماد کرازی ;vhcd

تحلیل تکنیکال و بنیادی: نماد کرازی ;vhcd

۲۹ تیر ۱۳۹۹ ۰۳:۴۶

تحلیل تکنیکال و بنیادی: نماد کرازی ;vhcd

دارو

تحلیل تکنیکال نماد کرازی

 

;vhcd تحلیل نماد کرازی

با توجه به نمودار فوق در این نمودار قیمتی الگویی شبیه الگوی فنجان دیده میشود که به نظر میرسد با تکمیل شدن دسته آن روند رو به رشدی در صورت مساعد بودن جو بازار پیش خواهد گرفت و هدف اول آن 5000 تومان است.

"کرازی" ۲۴۴ ریال سود تلفیقی ساخت


کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی در صورت های تلفیق خود در دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹، به ازای هر سهم خود ۲۴۴ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۱۵۳ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۵۹ درصدی برخوردار است.

به گزارش آرمان تحلیل به نقل از  پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی با سرمایه یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی تلفیقی ۳ ماهه نخست دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی در دوره یاد شده، مبلغ ۲۹۲ میلیارد و ۴۵۶ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۲۴۴ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۵۹ درصدی برخوردار است.

"کرازی" در دوره صورت های مالی تلفیقی ۳ ماهه نخست سال مالی منتهی به اسفند ۹۸، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۱۸۳ میلیارد و ۷۰ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ ۱۵۳ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

همچنین براساس این گزارش، کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی در صورت های مالی خود در دوره یاد شده، سود هر سهم را با افزایش ۶۴ درصدی نسبت به سال گذشته، ۲۴۸ ریال و سود خالص را ۲۹۸ میلیارد و ۳۸ میلیون ریال اعلام کرده بود.

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۷۲+۰.۲۸٪

PP۱۴۴۱+۱.۹۸٪

PEسنگین۹۷۵+۲.۸۵٪

PE سبک۱۳۱۶+۹.۱۲٪

PE خطی۱۲۳۱+۲.۰۷٪

اوره گرانوله۳۷۹+۲.۱۶٪

اوره پریل۳۸۵+۱.۵۸٪

متانول۲۸۵+۳.۶۴٪

اتیلن گلایکل۷۴۱+۱.۳۷٪