آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارمروری بر عملکرد ۳ ماهه "ارفع"

مروری بر عملکرد ۳ ماهه "ارفع"

۲۹ تیر ۱۳۹۹ ۰۳:۵۰
صورت های مالی

شرکت آهن و فولاد ارفع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹، به ازای هر سهم خود ۳۷۲ کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۳۳۸ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۱۰ درصدی برخوردار است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت آهن و فولاد ارفع با سرمایه ۹ هزار میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۳ ماهه نخست دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت آهن و فولاد ارفع در دوره یاد شده، مبلغ ۳ هزار و ۳۴۳ میلیارد و ۵۶۳ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۳۷۲ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۱۰ درصدی برخوردار است.

"ارفع" در دوره ۳ ماهه نخست سال مالی منتهی به اسفند ۹۸، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۲ هزار و ۲۹ میلیارد و ۸۶۰ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ ۳۳۸ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۴۱+۳.۶۸٪

PP۱۳۹۱+۰.۰۰٪

PEسنگین۹۵۲-۰.۹۴٪

PE سبک۱۲۷۷+۰.۱۶٪

PE خطی۱۱۹۰-۰.۰۸٪

اوره گرانوله۳۷۱-۲.۳۷٪

اوره پریل۳۶۴-۵.۷۰٪

متانول۲۶۹+۱.۵۱٪

اتیلن گلایکل۷۲۸+۰.۲۸٪