آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارسود هر سهم "خبهمن" ۵۲۶ درصد افزایش یافت

سود هر سهم "خبهمن" ۵۲۶ درصد افزایش یافت

۴ مرداد ۱۳۹۹ ۰۶:۱۲

سود هر سهم "خبهمن" ۵۲۶ درصد افزایش یافت

صورت های مالی

گروه بهمن در دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹، به ازای هر سهم خود ۲۴۴ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۳۹ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۵۲۶ درصدی در هر سهم حکایت دارد.

به گزارش آرمان تحلیل به نقل از  پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، گروه بهمن با سرمایه ۱۰ هزار میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۳ ماهه نخست دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

گروه بهمن در دوره یاد شده، مبلغ ۲ هزار و ۴۴۱ میلیارد و ۴۱۶ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۲۴۴ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۵۲۶ درصدی برخوردار است.

همچنین براساس این گزارش، ارزش بازار گروه بهمن در دوره یاد شده، با افزایش ۵۶ هزار و ۶۹ میلیارد و ۹۰ میلیون ریال به ۹۷ هزار و ۹۷۰ میلیارد و ۶۹۶ میلیون ریال رسید. بهای تمام شده این شرکت نیز با افزایش ۷۱۰ میلیارد و ۶۸۲ میلیون ریال معادل ۵ هزار و ۹۵۱ میلیارد و ۸۴۳ میلیون ریال محاسبه شد.

"خبهمن" تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۴۱۸ میلیارد و ۱۷ میلیون ریال به مبلغ معادل ۲ هزار و ۸۹۰ میلیارد و ۵۵ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت مبلغ ۲ هزار و ۴۷۲ میلیارد و ۳۸ میلیون ریال سود کسب کرد.

گروه بهمن طی این دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده یک هزار و ۱۲۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال خریداری کرد.

این شرکت بورسی سود انباشته پایان دوره را با افزایش ۱۰۶ درصدی نسبت به دوره مشابه گذشته، مبلغ ۶ هزار و ۶۶۰ میلیارد و ۱۲۶ میلیون ریال اعلام کرده است.

یادآوری می‌شود "خبهمن" سود هر سهم در دوره ۳ ماهه نخست سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ (حسابرسی شده) را مبلغ ۳۹ ریال و سود خالص را ۳۹۴ میلیارد و ۱۰۳ میلیون ریال قید کرده است.

 

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۹۷۱+۱.۷۶٪

PP۱۲۶۲-۱.۶۴٪

PEسنگین۹۶۳+۰.۹۴٪

PE سبک۱۲۰۳+۳.۱۷٪

PE خطی۱۱۰۱-۰.۳۶٪

اوره گرانوله۳۷۳+۰.۲۷٪

اوره پریل۳۸۳+۰.۰۰٪

متانول۲۵۷+۲.۳۹٪

اتیلن گلایکل۶۹۳-۱.۱۴٪