آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارزیان "خساپا" کاهشی شد

زیان "خساپا" کاهشی شد

۷ مرداد ۱۳۹۹ ۰۵:۱۶
سایپا

شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۱۲۹ ریال زیان شناسایی کرد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، کاهش چشمگیری در شناسایی زیان مشاهده می‌شود. همچنین در گزارش حسابرسی نشده دوره مذکور، زیان هر سهم ۱۴۵ ریال اعلام شده بود. این شرکت طی دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۷ زیان هر سهم را یک هزار و ۴۲۲ ریال اعلام کرده بود.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) با سرمایه ثبت شده ۳۹ هزار و ۲۶۶ میلیارد و ۶۷۵ میلیون ریال، صورت های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

 شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) در دوره یاد شده، مبلغ ۲۵ هزار و ۱۶۸ میلیارد و ۴۹۲ میلیون ریال زیان خالص محقق کرد و بر این اساس مبلغ ۱۲۹ ریال زیان به ازای هر سهم خود شناسایی کرد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته کاهش چشمگیری در شناسایی زیان داشته است.

لازم به ذکر است، در گزارش حسابرسی شده شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) نسبت به گزارش حسابرسی نشده، کاهش ۱۶ ریالی در زیان هر سهم مشاهده می شود.

"خساپا" در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۵۵ هزار و ۸۲۹ میلیارد و ۱۶ میلیون ریال زیان خالص محقق کرد و بدین ترتیب مبلغ یک هزار و ۴۲۳ ریال زیان به ازای هر سهم خود شناسایی کرده بود.

همچنین بر اساس این گزارش، شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) در صورت های مالی تلفیقی دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، زیان هر سهم را با ۷۸ درصد کاهش نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، ۵۱۸ ریال و زیان خالص را ۱۰۱ هزار و ۱۸۶ میلیارد و ۶۸۹ میلیون ریال اعلام کرده است.

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۳۴۹+۰.۸۲٪

PP۱۳۵۸+۷.۶۱٪

PEسنگین۸۵۷+۱.۳۰٪

PE سبک۱۱۹۹+۰.۴۲٪

PE خطی۹۸۵+۱.۱۳٪

اوره گرانوله۲۰۱-۷.۸۰٪

اوره پریل۲۰۷+۰.۹۸٪

متانول۲۳۲-۷.۹۴٪

اتیلن گلایکل۵۴۲+۰.۷۴٪