آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارارزش بازار "وساپا" ۱۶۵ هزار میلیاردی شد

ارزش بازار "وساپا" ۱۶۵ هزار میلیاردی شد

۷ مرداد ۱۳۹۹ ۰۵:۲۱
شرکت سرمایه گذاری سایپا

ارزش بازار گروه سرمایه‌گذاری سایپا در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹، با افزایش ۷۰ هزار و ۸۱۱ میلیارد و ۱۹۲ میلیون ریال به ۱۶۵ هزار و ۶۱۶ میلیارد و ۲۴۷ میلیون ریال رسید.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، گروه سرمایه‌گذاری سایپا با سرمایه ۱۰ هزار و ۶۷۵ میلیارد ریال، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹ را حسابرسی نشده منتشر کرد.

گروه سرمایه‌گذاری سایپا سرچشمه با انتشار عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه سال جاری اعلام کرد در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۱۳ هزار و ۱۴۷ میلیارد و ۸۸۷ میلیون ریال و ارزش بازار معادل ۹۴ هزار و ۸۰۵ میلیارد و ۵۵ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی این مدت با افزایش ۱۸۸ میلیارد و ۲۵۳ میلیون ریال به ۱۳ هزار و ۳۳۶ میلیارد و ۱۴۰ میلیون ریال رسید. ارزش بازار گروه سرمایه‌گذاری سایپا نیز با افزایش ۷۰ هزار و ۸۱۱ میلیارد و ۱۹۲ میلیون ریال معادل ۱۶۵ هزار و ۶۱۶ میلیارد و ۲۴۷ میلیون ریال محاسبه شد.

"وساپا" تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۳۷۲ میلیارد و ۹۵۳ میلیون ریال به مبلغ ۵۷۸ میلیارد و ۷۰۵ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت ۲۰۵ میلیارد و ۷۵۲ میلیون ریال سود کسب کرد .

گروه سرمایه‌گذاری سایپا طی دوره یک ماهه منتهی به تیر ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۵۶۱ میلیارد و ۲۰۶ میلیون ریال خریداری کرد.

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۳۴۹+۰.۸۲٪

PP۱۳۵۸+۷.۶۱٪

PEسنگین۸۵۷+۱.۳۰٪

PE سبک۱۱۹۹+۰.۴۲٪

PE خطی۹۸۵+۱.۱۳٪

اوره گرانوله۲۰۱-۷.۸۰٪

اوره پریل۲۰۷+۰.۹۸٪

متانول۲۳۲-۷.۹۴٪

اتیلن گلایکل۵۴۲+۰.۷۴٪