آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارارزش بازار "پارسان" ۴۸۱ هزار میلیارد ریال افزایش یافت

ارزش بازار "پارسان" ۴۸۱ هزار میلیارد ریال افزایش یافت

۸ مرداد ۱۳۹۹ ۰۵:۲۴
نفت و گاز

ارزش بازار گروه گسترش نفت و گاز پارسیان در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹، با افزایش ۴۸۱ هزار و ۱۲۰ میلیارد و ۸۸۲ میلیون ریال به یک بیلیون و ۶۳۱ هزار و ۳۷۸ میلیارد و ۱۵۴ میلیون ریال رسید.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان با سرمایه ۴۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹ را حسابرسی نشده منتشر کرد.

گروه گسترش نفت و گاز پارسیان با انتشار عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه سال جاری اعلام کرد در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۷۰ هزار و ۶۴۸ میلیارد و ۸۳۸ میلیون ریال و ارزش بازار معادل یک بیلیون و ۱۵۰ هزار و ۲۵۷ میلیارد و ۲۷۲ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.۱۳

بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی این مدت با کاهش ۱۳ میلیارد و ۹ میلیون ریال به ۷۰ هزار و ۶۳۵ میلیارد و ۸۲۹ میلیون ریال رسید. در حالی که ارزش بازار گروه گسترش نفت و گاز پارسیان با افزایش ۴۸۱ هزار و ۱۲۰ میلیارد و ۸۸۲ میلیون ریال معادل یک بیلیون و ۶۳۱ هزار و ۳۷۸ میلیارد و ۱۵۴ میلیون ریال محاسبه شد.

"پارسان" تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۱۳ میلیارد و ۹ میلیون ریال به مبلغ ۹۸ میلیارد و ۹۶۷ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت ۸۵ میلیارد و ۹۵۸ میلیون ریال سود کسب کرد .

گروه گسترش نفت و گاز پارسیان طی دوره یک ماهه منتهی به تیر ماه خریدار سهام هیچ شرکت بورسی نبود.

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۳۳۸+۰.۰۰٪

PP۱۲۶۲+۲.۶۹٪

PEسنگین۸۴۶+۳.۵۵٪

PE سبک۱۱۹۴+۱.۸۸٪

PE خطی۹۷۴+۲.۸۵٪

اوره گرانوله۲۰۱-۷.۸۰٪

اوره پریل۲۰۵-۸.۰۷٪

متانول۲۵۲+۷.۶۹٪

اتیلن گلایکل۵۳۸+۷.۳۹٪