آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلمطالب تحلیلیپیش بینی سودآوری شرکت پتروشیمی فن آوران در سال ۹۹

پیش بینی سودآوری شرکت پتروشیمی فن آوران در سال ۹۹

۱۶ فروردین ۱۳۹۹ ۰۶:۴۷

در این گزارش اقدام به بررسی و پیش بینی سود و زیان شرکت پتروشیمی فن آوران نموده ایم. در جدول زیر کلیات شرکت ارائه شده است و در ادامه به پیش بینی سود و زیان این شرکت با لحاظ مفروضات مندرج در جدول شماره 2 پرداخته ایم. همچنین تحلیل حساسیت سودآوری شرکت و تغییرات آن نسبت به تغییر یک درصدی عوامل اصلی موثر بر سود شرکت که شامل نرخ متانول، نرخ ارز و نرخ گاز طبیعی به عنوان ماده اولیه اصلی است، پرداخته ایم. سود خالص هر سهم این شرکت بر اساس این گزارش معادل 16.610 ریال محاسبه شده است.

 

در این گزارش به بررسی سودآوری پیش بینی شده شرکت پتروشیمی فن آوران در سال جاری خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که سال مالی این شرکت  پایان اسفند ماه هر سال می باشد. در محاسبات سودآوری شرکت که در جدول شماره 1 ارائه شده است، مفروضاتی به کار گرفته شده است که شرح آن در جدول شماره 2 آمده است. همچنین در جدول شماره 3 و بر اساس عوامل کلیدی موثر بر سودآوری شرکت، جدول تحلیل حساسیت ارائه شده است.

بر اساس محاسبات صورت گرفته سود خالص پیش بینی شده این شرکت برای سال مالی منتهی به  پایان اسفند ماه 1399 معادل 15 هزار و 780 میلیارد ریال می باشد که با توجه به سرمایه 950 میلیارد  ریالی آن، سود هر سهم شرکت معادل 16.611 ریال پیش بینی و برآورد می گردد.

 

سایر توضیحات :

·       شرکت پتروشیمی فن آوران با خرید 17 درصد دیگر از سهام شرکت پتروشیمی مرجان در حل حاضر 33 درصد از سهام این شرکت تولید کننده متانول را در اختیار دارد.

·       از دیگر سرمایه گذاری های صورت گرفته این شرکت می توان به مالکیت 3.26 درصدی نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو)، مالکیت 4.13 درصد پتروشیمی خارک و 48.26 درصدی پتروشیمی فارابی اشاره نمود.

·       شرکت در بخش مالیات بر درآمد بر این اعتقاد است که بر اساس ماده 132 قانون مالیات های مستقیم و قوانین رفع موانع تولید، حائز شرایط برخورداری از تخفیف مالیاتی تا سال 1399 می باشد. با این حال، اداره مالیات بخش مربوطه ضمن رد این ادعا برگه تشخیص 842 میلیارد ریالی را برای این شرکت ( و مربوط به عملکرد سال 1397 این شرکت) صادر نموده است که شرکت از این بابت صرفا ذخیره اندک 30 میلیارد ریالی را لحاظ نموده است.

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۸۰۶+۰.۰۰٪

PP۱۴۲۵-۵.۷۵٪

PEسنگین۹۷۵-۰.۶۱٪

PE سبک۱۲۴۲-۰.۷۲٪

PE خطی۱۱۹۴-۰.۶۷٪

اوره گرانوله۲۸۰+۰.۰۰٪

اوره پریل۳۱۰+۸.۷۷٪

متانول۲۵۰+۲.۴۶٪

اتیلن گلایکل۷۷۱-۲.۵۳٪