آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلمطالب تحلیلیتحلیل شاخص صنعت سیمان

تحلیل شاخص صنعت سیمان

۱۴ مرداد ۱۳۹۹ ۰۴:۱۶

شاخص صنعت سیمان

شاخص سیمان به محدوده حمایتی مهمی رسیده و محل تلاقی دو میانگین کوتاه مدت و میان مدت در این چند وقت اخیر برای ادامه روند صعودی نقش حمایتی را ایفا کرده البته هنوز اندیکاتورها سیگنال خرید صادر نکردهاند و خرید با رعایت حد ضرر ( تثبیت زیر میانگین 20 روزه ) باید انجام گیرد.
از نظر موج شماری هم شاخص پتانسیل شروع موج 5 صعودی کوتاه مدت را با هدف 14455 دارد.
معامله گران کم ریسک میتوانند منتظر صادر شدن سیگنال توسط اندیکاتورها باشند

تحلیل:حمیدرضا افشار

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۸۰۹+۰.۱۷٪

PP۱۲۶۳-۱۱.۳۷٪

PEسنگین۹۴۹-۲.۶۷٪

PE سبک۱۱۹۴-۳.۸۶٪

PE خطی۱۱۲۲-۶.۰۳٪

اوره گرانوله۳۱۲+۱۱.۴۳٪

اوره پریل۳۴۲+۱۰.۳۲٪

متانول۲۴۵-۲.۰۰٪

اتیلن گلایکل۷۷۲+۰.۱۳٪