آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلمطالب تحلیلیتحلیل تکنیکال خمهر

تحلیل تکنیکال خمهر

۱۹ مرداد ۱۳۹۹ ۰۴:۲۵

تحلیل تکنیکال خمهر

خمهر بعد از پایان روند اصلاحی رو محدوده حمایتی 13774 ریال (پایان اصلاح قیمتی) در معاملات دیروز rsi اولین سیگنال مثبت را صادر کرد و با توجه به شیب صفر macd میتوان انتظار شروع موج جدید صعودی را داشت.
تثبیت بالای مقاومت 15320 ریال شروع روند را تایید میکند

rsi

سیگنال مثبت

so

سیگنال مثبت

macd

خنثیتحلیل : محمدرضا افشار

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۳۴۹+۰.۸۲٪

PP۱۳۵۸+۷.۶۱٪

PEسنگین۸۵۷+۱.۳۰٪

PE سبک۱۱۹۹+۰.۴۲٪

PE خطی۹۸۵+۱.۱۳٪

اوره گرانوله۲۰۱-۷.۸۰٪

اوره پریل۲۰۷+۰.۹۸٪

متانول۲۳۲-۷.۹۴٪

اتیلن گلایکل۵۴۲+۰.۷۴٪