آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلمطالب تحلیلیتحلیل تکنیکال خمهر

تحلیل تکنیکال خمهر

۱۹ مرداد ۱۳۹۹ ۰۴:۲۵

تحلیل تکنیکال خمهر

خمهر بعد از پایان روند اصلاحی رو محدوده حمایتی 13774 ریال (پایان اصلاح قیمتی) در معاملات دیروز rsi اولین سیگنال مثبت را صادر کرد و با توجه به شیب صفر macd میتوان انتظار شروع موج جدید صعودی را داشت. تثبیت بالای مقاومت 15320 ریال شروع روند را تایید میکند.

rsi

سیگنال مثبت

so

سیگنال مثبت

macd

خنثی 

تحلیل : محمدرضا افشار

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۸۰۶+۰.۰۰٪

PP۱۴۲۵-۵.۷۵٪

PEسنگین۹۷۵-۰.۶۱٪

PE سبک۱۲۴۲-۰.۷۲٪

PE خطی۱۱۹۴-۰.۶۷٪

اوره گرانوله۲۸۰+۰.۰۰٪

اوره پریل۳۱۰+۸.۷۷٪

متانول۲۵۰+۲.۴۶٪

اتیلن گلایکل۷۷۱-۲.۵۳٪