آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلمطالب تحلیلیتحلیل تکنیکال خمهر

تحلیل تکنیکال خمهر

۱۹ مرداد ۱۳۹۹ ۰۴:۲۵

تحلیل تکنیکال خمهر

خمهر بعد از پایان روند اصلاحی رو محدوده حمایتی 13774 ریال (پایان اصلاح قیمتی) در معاملات دیروز rsi اولین سیگنال مثبت را صادر کرد و با توجه به شیب صفر macd میتوان انتظار شروع موج جدید صعودی را داشت. تثبیت بالای مقاومت 15320 ریال شروع روند را تایید میکند.

rsi

سیگنال مثبت

so

سیگنال مثبت

macd

خنثی 

تحلیل : محمدرضا افشار

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۷۲+۰.۲۸٪

PP۱۴۴۱+۱.۹۸٪

PEسنگین۹۷۵+۲.۸۵٪

PE سبک۱۳۱۶+۹.۱۲٪

PE خطی۱۲۳۱+۲.۰۷٪

اوره گرانوله۳۷۹+۲.۱۶٪

اوره پریل۳۸۵+۱.۵۸٪

متانول۲۸۵+۳.۶۴٪

اتیلن گلایکل۷۴۱+۱.۳۷٪