آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلمطالب تحلیلیمحاسبه ارزش خالص دارایی های هر سهم شرکت سرمایه گذاری سپه

محاسبه ارزش خالص دارایی های هر سهم شرکت سرمایه گذاری سپه

۱۶ فروردین ۱۳۹۹ ۰۸:۲۴

محاسبه ارزش خالص دارایی های هر سهم شرکت سرمایه گذاری سپه

 

در جدول زیر محاسبات ارزش خالص دارایی های هر سهم شرکت سرمایه گذاری سپه ارائه شده است. سرمایه ثبت شده فعلی این شرکت مبلغ 6.691.000 میلیون ریال می باشد و محاسبه خالص ارزش دارایی هر سهم شرکت با توجه به سرمایه ذکر شده در جدول زیر محاسبه و درج شده است.

 

 نکته : جمع حقوق صاحبان سهام شرکت بر اساس آخرین صورت های مالی ارائه شده این شرکت در سایت کدال که مربوط به  سال مالی منتهی به پایان آذر ماه 1398 است، محاسبه و درج شده است.

 

نکته: موارد مندرج در بخش سایر موارد مربوط به سود ناشی از واگذاری سهام در سه ماه اخیر بوده است.   

توضیح : با توجه به اینکه قیمت فعلی سهام شرکت بر اساس آخرین معاملات صورت گرفته 5.374 ریال است، نسبت قیمت سهام به ارزش خالص دارایی هر سهم این شرکت سرمایه گذاری معادل 62.3 درصد است.

 

در ادامه توضیحات و جداول مربوط به محاسبات مازاد ارزش پرتفوی بورسی و غیربورسی شرکت ارائه شده است. در جدول زیر مازاد ارزش پرتفوی بورسی شرکت مشاهده شده است. همان گونه که مشاهده می گردد بیشترین مازاد ارزش مربوط به سهام شرکت های گل گهر، چادرملو، مدیریت سرمایه گذاری امید با مازاد ارزش 7.254، 6.142 و 3968 میلیارد ریال مازاد ارزش است.

در جدول زیر نیز محاسبات مربوط به مازاد ارزش پرتفوی غیربورسی شرکت ارائه شده است. در محاسبات مربوط به ارزش گذاری شرکت های غیربورسی از آخرین صورت های مالی این شرکت ها و همچنین نسبت قیمت به درآمد متوسط صنعت مورد فعالیت استفاده شده است.

 

همچنین در خصوص سودآوری شرکت می بایست عنوان داشت که بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به پایان آذر ماه سال 1398، این شرکت موفق به کسب سود خالص 4 هزار و 740 میلیارد ریالی شامل 3 هزار و 176 میلیارد ریال سود سهام گردیده است. کسب سود سهام از محل سرمایه گذاری در سهام شرکت های گروه های مختلف و صنایع مختلف محقق شده است. با این حال سود سهام دریافتی از شرکت های گل گهر، چادرملو، پتروشیمی فن آوران و پتروشیمی پردیس با مبالغ 739، 534، 199 و 164 میلیارد ریال بیش از 51.5 درصد از کل سود سهام شرکت را در بر می گیرد.

 

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۳۴۹+۰.۸۲٪

PP۱۳۵۸+۷.۶۱٪

PEسنگین۸۵۷+۱.۳۰٪

PE سبک۱۱۹۹+۰.۴۲٪

PE خطی۹۸۵+۱.۱۳٪

اوره گرانوله۲۰۱-۷.۸۰٪

اوره پریل۲۰۷+۰.۹۸٪

متانول۲۳۲-۷.۹۴٪

اتیلن گلایکل۵۴۲+۰.۷۴٪