آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلمطالب تحلیلیپیش بینی سودآوری شرکت فولاد هرمزگان جنوب در سال جاری

پیش بینی سودآوری شرکت فولاد هرمزگان جنوب در سال جاری

۱۶ فروردین ۱۳۹۹ ۰۸:۳۶

در این گزارش اقدام به بررسی و پیش بینی سود و زیان شرکت فولاد هرمزگان جنوب نموده ایم. در جدول زیر کلیات شرکت ارائه شده است و در ادامه به پیش بینی سود و زیان این شرکت با لحاظ مفروضات مندرج در جدول شماره 2 پرداخته ایم. همچنین تحلیل حساسیت سودآوری شرکت و تغییرات آن نسبت به تغییر یک درصدی عوامل اصلی موثر بر سود شرکت که شامل نرخ محصول، نرخ ارز و نرخ ماده اولیه اساسی است، پرداخته ایم. سود خالص هر سهم این شرکت بر اساس این گزارش معادل 468 ریال محاسبه شده است. 

در این گزارش به بررسی سودآوری پیش بینی شده شرکت فولاد هرمزگان در سال جاری خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که سال مالی این شرکت  پایان اسفند ماه هر سال می باشد. در محاسبات سودآوری شرکت که در جدول شماره 1 ارائه شده است، مفروضاتی به کار گرفته شده است که شرح آن در جدول شماره 2 آمده است. همچنین در جدول شماره 3 و بر اساس عوامل کلیدی موثر بر سودآوری شرکت، جدول تحلیل حساسیت ارائه شده است.

بر اساس محاسبات صورت گرفته سود خالص پیش بینی شده این شرکت برای سال مالی منتهی به  پایان اسفند ماه 1399 معادل 11 هزار و 693 میلیارد ریال می باشد که با توجه به سرمایه 25.000 میلیون ریالی آن، سود هر سهم شرکت معادل 468 ریال پیش بینی و برآورد می گردد.

 

 

سایر توضیحات :

·       شرکت برنامه افزایش ظرفیت تولید به 2 میلیون تن را در دستور کار خود قرار داده است.

·       همچنین طرح افزایش ظرفیت 3 میلیون تنی این شرکت در سال 1396 در دست اقدام بوده است که تا مرحله اخذ فاینانس هم پیش رفت، لیکن با توجه به اجرای تحریم ها اجرای پروژه متوقف گردیده است.

 

 

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۸۰۶+۰.۰۰٪

PP۱۴۲۵-۵.۷۵٪

PEسنگین۹۷۵-۰.۶۱٪

PE سبک۱۲۴۲-۰.۷۲٪

PE خطی۱۱۹۴-۰.۶۷٪

اوره گرانوله۲۸۰+۰.۰۰٪

اوره پریل۳۱۰+۸.۷۷٪

متانول۲۵۰+۲.۴۶٪

اتیلن گلایکل۷۷۱-۲.۵۳٪