آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارتحلیل تکنیکال شاخص کل شهریور 99

تحلیل تکنیکال شاخص کل شهریور 99

۱ شهریور ۱۳۹۹ ۰۶:۰۳

تحلیل تکنیکال شاخص کل شهریور 99

شاخص کل بعد از ثبت سقف 2100000 واحدی در مسیر اصلاحی قرار گرفت و نسبت به اولین حمایت فیبوناچی خود (1میلیون و هشتصد هزار واحدی) واکنش مثبت نشان داده و احتمالا در کوتاه مدت اندکی رشد داشته باشد.
البته تشکیل روند صعودی مجدد با تثبیت بالای میانگین 20 روزه (1 میلیون 950هزار واحدی ) صورت میگیرد ولی با توجه به کراس کردن میلنگین میان مدت توسط میانگین کوتاه مدت احتمال ادامه اصلاح و رسیدن به حمایت 1میلیون و 640 هزار واحدی محتمل تر بنظر میرسد.
اندیکاتورها هم اکثرا موید ریز موجهای اصلاحی هستند و هنوز سیگنال قطعی اتمام اصلاح صادر نشده است.

البته با توجه به تایم فریم هفتگی شاخص این فرضیه هنوز پابرجاس که شاخص در حال اصلاح است و نه ریزش و میتوان به اهداف بالاتری در میان مدت فکر کرد.

حمایتهای مهم شاخص بر اساس درصد تصحیح فیبو ناچی عبارتند از :

23درصد تصحیح فیبو

1811000

38.2 درصد تصحیح فیبو

1640000**

50 درصد تصحیح فیبو

1502000

تحلیل:حمیدرضا افشار

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۸۰۹+۰.۰۰٪

PP۱۲۶۰-۰.۲۴٪

PEسنگین۹۳۹-۱.۰۵٪

PE سبک۱۱۷۵-۱.۵۹٪

PE خطی۱۱۰۵-۱.۵۲٪

اوره گرانوله۳۲۷+۴.۸۱٪

اوره پریل۳۶۰+۵.۲۶٪

متانول۲۴۶+۰.۴۱٪

اتیلن گلایکل۷۰۹-۸.۱۶٪