آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارگزارش بازار در شهریور 99

گزارش بازار در شهریور 99

۱ شهریور ۱۳۹۹ ۰۹:۲۴

جمع صف‌های خرید حدود یک هزار و 500 میلیارد تومان و ارزش کل صف‌های فروش 6 هزار و 100 میلیارد تومان بوده است، بدین ترتیب خالص سفارشات فروشی که در سیستم معاملات ثبت شده به چهار هزار و 600 میلیارد تومان می‌رسد.

تا این ساعت بیشترین تقاضا در صفوف خرید «ونیکی»، «ثبهساز» و «امین» به چشم می‌خورد، بیشترین عرضه نیز در صفوف فروش «شستا»، حق تقدم «وگردش» و سهام «وآیند» در نوبت انتظار است به طوری که فقط برای سهام سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی 567 میلیارد تومان سفارش فروش وجود دارد.

ارزش 10 صف خرید برتر بورس و فرابورس در مجموع یک هزار و 150 میلیارد تومان (74 درصد کل) و 10 صف فروش برتر دو هزار و 700 میلیارد تومان (45 درصد کل) می‌شود، همچنین حجم صف‌های خرید در 22 نماد و حجم صف‌های فروش در 92 نماد بیش از 10 میلیارد تومان بوده است؛ گفتنی است حجم صف بهساز کاشانه تهران (ثبهساز) به 4.4 درصد کل تعداد سهام آن می‌رسد.

” فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط” محبوب‌ترین صنعت امروز با خالص تقاضای 135 میلیارد تومان است، از سویی دیگر گروه “بانک‌ها و مؤسسات اعتباری” با فشار فروش یک هزار و 230 میلیارد تومانی همراه است و پس از آن گروه “چندرشته‌ای صنعتی” قرار دارد که برآیند سفارشات فروش آن 720 میلیارد تومان می‌شود.

این جدول حدود 39 درصد از هفت هزار و 700 میلیارد تومانی که در صف خرید یا فروش قرار گرفته‌اند را تشکیل می‌دهد. در مجموع 9 هزار و 300 میلیارد تومان سهام خرید و فروش شده که نسبت صف‌ها به آن 82 درصد است و با فرض معامله کامل صف‌ها ارزش معاملات به 17 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۳۴۹+۰.۸۲٪

PP۱۳۵۸+۷.۶۱٪

PEسنگین۸۵۷+۱.۳۰٪

PE سبک۱۱۹۹+۰.۴۲٪

PE خطی۹۸۵+۱.۱۳٪

اوره گرانوله۲۰۱-۷.۸۰٪

اوره پریل۲۰۷+۰.۹۸٪

متانول۲۳۲-۷.۹۴٪

اتیلن گلایکل۵۴۲+۰.۷۴٪