آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارافزایش سرمایه عجیب پدیده

افزایش سرمایه عجیب پدیده

۱ شهریور ۱۳۹۹ ۰۹:۲۵

شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز از برنامه افزایش سرمایه سنگین 3223 درصدی از محلی جذاب خبر داد و تا 16 شهریور با تعلیق نماد روبرو شد.

براین اساس، “گشان” در نظر دارد سرمایه فعلی را از 52.1 میلیارد تومان به 1.7 هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو نارنجی بازار پایه فرابورس در صورت موافقت سازمان بورس از محل سود انباشته اعمال خواهد شد تا قادر به اصلاح ساختار مالی، بهبود نسبت مالکانه، جلوگیری از خروج وجه نقد ، افزایش سودآوری، افزایش سطح اعتباری، رقیق شدن تعداد سهام و تسهیل معاملات سهام در بازار سرمایه شود.

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۸۰۶+۰.۰۰٪

PP۱۴۲۵-۵.۷۵٪

PEسنگین۹۷۵-۰.۶۱٪

PE سبک۱۲۴۲-۰.۷۲٪

PE خطی۱۱۹۴-۰.۶۷٪

اوره گرانوله۲۸۰+۰.۰۰٪

اوره پریل۳۱۰+۸.۷۷٪

متانول۲۵۰+۲.۴۶٪

اتیلن گلایکل۷۷۱-۲.۵۳٪