آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارشستا سیتا را فروخت

شستا سیتا را فروخت

۲ شهریور ۱۳۹۹ ۱۰:۵۵

گزارش فعالیت شستا در مردادماه نشان می‌دهد، واگذاری سیتا بیشترین سود شستا در ماه گذشته را رقم زده است.

به گزارش رادیو سهام، گزارش فعالیت شستا در مرداد نشان می‌دهد مجموع واگذاری‌های این هلدینگ در مردادماه 1154٫5 میلیارد تومان بوده است که از این میزان بیشترین وزن آن به واگذاری سیتا تعلق دارد. سیتا که به قیمت هر سهم 2895 تومان به فروش رسید سود 559٫2 میلیارد تومانی برای شستا به همراه داشته است. پس از سیتا بیشترین سود که معادل 385 میلیارد تومان بوده است از محل واگذاری ماشین سازی پارس که یک شرکت غیربورسی است، حاصل شد.  فروش حکشتی به قیمت هر سهم 8035٫5 تومان سود 168 میلیارد تومانی برای شستا به همراه داشته است. 

اصلی‌ترین خرید شستا در ماه گذشته خرید #تاپیکو به قیمت هر سهم 2107٫3 تومان بوده که مجموعا 361٫5 میلیارد تومان برای شستا تمام شده است. 

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۳۴۹+۰.۸۲٪

PP۱۳۵۸+۷.۶۱٪

PEسنگین۸۵۷+۱.۳۰٪

PE سبک۱۱۹۹+۰.۴۲٪

PE خطی۹۸۵+۱.۱۳٪

اوره گرانوله۲۰۱-۷.۸۰٪

اوره پریل۲۰۷+۰.۹۸٪

متانول۲۳۲-۷.۹۴٪

اتیلن گلایکل۵۴۲+۰.۷۴٪