آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخباروضعیت خگستر تا آخر 31 مرداد 99

وضعیت خگستر تا آخر 31 مرداد 99

۵ شهریور ۱۳۹۹ ۰۸:۴۵

شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو در دوره یک ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 1399، فروشنده و خریدار سهام چند شرکت بورسی بود و از واگذاری‌های خود 7 هزار و 573 میلیارد و 113 میلیون ریال سود کسب کرد. 

 

شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو با سرمایه 39 هزار و 605 میلیارد ریال، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 1399 را حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو با انتشار عملکرد یک ماهه منتهی به 31 مردادماه سال جاری اعلام کرد در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 45 هزار و 469 میلیارد و 593 میلیون ریال و ارزش بازار معادل 344 هزار و 715 میلیارد و 177 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی این مدت با کاهش یک هزار و 153 میلیارد و 722 میلیون ریال به 44 هزار و 315 میلیارد و 871 میلیون ریال رسید. ارزش بازار شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو نیز با کاهش 86 هزار و 37 میلیارد و 73 میلیون ریال معادل 258 هزار و 678 میلیارد و 104 میلیون ریال محاسبه شد.

خگستر” تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل یک هزار و 257 میلیارد و 735 میلیون ریال به مبلغ 8 هزار و 830 میلیارد و 848 میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت 7 هزار و 573 میلیارد و 113 میلیون ریال سود کسب کرد .

شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو طی دوره یک ماهه منتهی به مرداد ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 104 میلیارد و 13 میلیون ریال خریداری کرد.

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۳۴۹+۰.۸۲٪

PP۱۳۵۸+۷.۶۱٪

PEسنگین۸۵۷+۱.۳۰٪

PE سبک۱۱۹۹+۰.۴۲٪

PE خطی۹۸۵+۱.۱۳٪

اوره گرانوله۲۰۱-۷.۸۰٪

اوره پریل۲۰۷+۰.۹۸٪

متانول۲۳۲-۷.۹۴٪

اتیلن گلایکل۵۴۲+۰.۷۴٪