آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلمطالب تحلیلینگاهی مقایسه ای به گزارش عملکرد اسفند ماه شرکت های تولید کننده لاستیک

نگاهی مقایسه ای به گزارش عملکرد اسفند ماه شرکت های تولید کننده لاستیک

۱۶ فروردین ۱۳۹۹ ۰۸:۵۴

در گزارش پیش رو، گزارش عملکرد ماهیانه شرکت های تولید کننده لاستیک در اسفند ماه را بررسی و مقایسه نموده ایم. در نمودار زیر مبلغ فروش اسفند ماه شرکت های تولید کننده لاستیک که شامل شرکت های گروه صنعتی بارز، ایران تایر، کویر تایر و یزد تایر می باشد را ارئه نموده ایم.

 

لازم به ذکر است که شرکت کویر تایر صرفا در بخش تولید لاستیک رادیال فعالیت دارد و تولید لاستیک بایاس در این شرکت صورت نمی گیرد.

همان گونه که در نمودار نیز مشاهده می گردد، بیشترین نرخ فروش لاستیک رادیال مربوط به شرکت کویر تایر با نرخ 268 میلیون و 800 هزار ریال است. همچنین در تمامی شرکت ها نرخ فروش لاستیک بایاس بیشتر از لاستیک رادیال بوده است. شرکت ایران تایر بیشترین نرخ فروش تایر بایاس را داشته است. نرخ فروش هر تن از این محصول در اسفند ماه معادل 267 میلیون و 400 هزار ریال بوده است.

در نمودار ارائه شده در پایین، مبلغ فروش اسفند ماه شرکت ها و همچنین مبلغ فروش تجمیعی این شرکت ها در سال 1398 ارائه شده است. این نمودار در بخش فروش سالیانه و با توجه به اینکه شرکت کویر تایر با سال مالی 30/09/1399 فعالیت دارد، ارائه نشده است.

 

همان گونه که در نمودار نیز مشخص است، شرکت لاستیک بارز بیشترین مبلغ فروش را با اختلاف محسوسی به خود اختصاص داده است. کل فروش سال 98 این شرکت به 16 هزار و 861 میلیارد ریال رسیده است. فروش اسفند ماه این شرکت نیز به 1 هزار و 627 میلیارد ریال رسیده است.

 

در پایان و در جدول زیر مقادیر فروش تجمیعی شرکت های تولید کننده لاستیک در سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 1398 ارائه شده است. همچنین مقایسه مقادیر فروش سال 98 با سال قبل از آن نیز ارائه شده است. همان گونه که در جدول نیز مشخص است مقادیر فروش در شرکت گروه صنعتی بارز با کاهش 6.1 درصدی مواجه بوده است. اما در شرکت ایران تایر با رشد جالب توجه 20 درصدی و در گروه یزد تایر نیز رشد 13 درصدی را شاهد بوده ایم.

 این آمار با توجه به اینکه شرکت کویر تایر سال مالی 30 آذر ماه 1399 را دارد، ارائه نشده است. مقادیر فروش تجمیعی سه ماهه این شرکت از ابتدای دی ماه تا پایان اسفند ماه 1398 معادل 6.173 تن بوده است.

 

 

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۶۶+۱.۱۷٪

PP۱۴۱۳+۱.۵۸٪

PEسنگین۹۴۸-۰.۴۲٪

PE سبک۱۲۰۶+۰.۵۰٪

PE خطی۱۲۰۶+۱.۳۴٪

اوره گرانوله۳۷۱-۲.۳۷٪

اوره پریل۳۷۹+۴.۱۲٪

متانول۲۷۵+۲.۲۳٪

اتیلن گلایکل۷۳۱+۰.۴۱٪