آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلمطالب تحلیلیتحلیل تکنیکال شستا شهریور 99

تحلیل تکنیکال شستا شهریور 99

۱۱ شهریور ۱۳۹۹ ۱۰:۵۸

 

اگر روند صعودی شستا رو از روز بازگشایی یک موج صعودی در نظر بگیریم میتوان قیمتهای فعلی را روی 38درصد تصحیح فیبوناچی نماد دانست . محدوده ای که اواخر هفته پیش نیز به ان واکنش مثبت داشته و در صورت واکنش مثبت مجدد کف قیمتی نماد در روند اصلاحی فعلی میباشد.
البته اندیکاتورها همچنان سیگنالی مبنی بر پایان روند اصلاحی صادر نکرده اند پس خرید پلکانی منطقی تر به نظر میرسد. حمایتهای مهم دیگر عبارتند از :

50درصد تصحیح فیبوناچی

35475 ریال

61.8 درصد تصحیح

29122 ریال

تحلیل: حمیدرضا افشار

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۳۴۹+۰.۸۲٪

PP۱۳۵۸+۷.۶۱٪

PEسنگین۸۵۷+۱.۳۰٪

PE سبک۱۱۹۹+۰.۴۲٪

PE خطی۹۸۵+۱.۱۳٪

اوره گرانوله۲۰۱-۷.۸۰٪

اوره پریل۲۰۷+۰.۹۸٪

متانول۲۳۲-۷.۹۴٪

اتیلن گلایکل۵۴۲+۰.۷۴٪