آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلمطالب تحلیلیتحلیل تکنیکال شستا شهریور 99

تحلیل تکنیکال شستا شهریور 99

۱۱ شهریور ۱۳۹۹ ۱۰:۵۸

تحلیل تکنیکال شستا ASJH


تحلیل تکنیکال شستا

اگر روند صعودی شستا رو از روز بازگشایی یک موج صعودی در نظر بگیریم میتوان قیمتهای فعلی را روی 38درصد تصحیح فیبوناچی نماد دانست . محدوده ای که اواخر هفته پیش نیز به ان واکنش مثبت داشته و در صورت واکنش مثبت مجدد کف قیمتی نماد در روند اصلاحی فعلی میباشد.
البته اندیکاتورها همچنان سیگنالی مبنی بر پایان روند اصلاحی صادر نکرده اند پس خرید پلکانی منطقی تر به نظر میرسد. حمایتهای مهم دیگر عبارتند از :

50درصد تصحیح فیبوناچی

35475 ریال

61.8 درصد تصحیح

29122 ریال

تحلیل: حمیدرضا افشار

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۷۲+۰.۲۸٪

PP۱۴۴۱+۱.۹۸٪

PEسنگین۹۷۵+۲.۸۵٪

PE سبک۱۳۱۶+۹.۱۲٪

PE خطی۱۲۳۱+۲.۰۷٪

اوره گرانوله۳۷۹+۲.۱۶٪

اوره پریل۳۸۵+۱.۵۸٪

متانول۲۸۵+۳.۶۴٪

اتیلن گلایکل۷۴۱+۱.۳۷٪